FELHÍVÁS! 24. Pécsi Nemzetközi Kamarakórus Verseny

Pécsi Nemzetközi Kamarakórus Verseny

Pécs, mely az utóbbi évtizedekben több nagysikerű nemzetközi kamarakórus fesztiválnak és versenynek is otthont adott, ismét fényes zenei ünnepre készül. A „mediterrán hangulatok városa”, a világörökség színhelye, 2010-ben Európa egyik kulturális fővárosa, az 1988-as X., 2015-ös XIX. Europa Cantat fogadó városa ismét találkozóra hívja a magyarországi, az európai és a világ amatőr énekegyütteseit, kamarakórusait. A város megújult terei, épületei, az új hangversenyterem méltó környezetet nyújt majd a 24. Pécsi Nemzetközi Kamarakórus Versenynek és kísérőeseményeinek, melyre 2016. május 13-a és 16-a között kerül sor.

 

A részvétel feltételei

1. A 24. Pécsi Nemzetközi Kamarakórus Versenyen a megnyitótól a zárásig kötelező a részvétel.
2. Minden énekes amatőr legyen, kivétel a kórus vezetője, hangszeres kísérői és szólistái.
3. Egy kórus több kategóriába is nevezhet a létszámhatárok figyelembevételével.
4. A kórusok az alábbi kategóriákba nevezhetnek a megadott létszámban:

Vegyes kar: min. 16, max. 30 énekes
Egyneműkar: min. 16, max. 30 énekes
Énekegyüttes: min. 5, max. 15 énekes

 

A Verseny rendje

1. A kórus műsora elsősorban a cappella művekből álljon. Egy-egy hangszerkíséretes mű is megszólalhat. Zongora a helyszínen rendelkezésre áll.
2. A verseny három fordulóból áll, amelyeken kötelező a részvétel. A három forduló pontszámai adják a végeredményt.
3. A kötelező művek egy-egy példányát a jelentkezés elfogadásával egyidejűleg kapja meg a kórus.
4. Az első forduló a gyorstanulási verseny. A második forduló műsorát egyházzenei művekből, míg a harmadik fordulót szabadon választott művekből kell összeállítani. A kötelező művet az egyházzenei forduló műsorába kell beépíteni.
5. Az első forduló a gyorstanulási verseny, amelyben 75 perc áll egy-egy kórus rendelkezésére egy-egy könnyű, jól énekelhető egynemű vagy vegyeskari mű megtanulására. A sorrendet sorsolás dönti el. Az együttesek 5-5 percenként kapják kézhez a kottát, majd 75 perc múlva 5-5 percenként hívjuk őket a mű megszólaltatására.
6. A második és harmadik forduló tiszta éneklési időtartama maximum 15 perc lehet (a kötelező művet is beleértve). A művek elhangzása között nincs taps, csak a műsor elhangzása után. A megadott műsoridő túllépése pontlevonással jár.
7. Mind a kötelező, mind a szabadon választott műveket eredeti hangnemben kell énekelni, kivételt képeznek a reneszánsz művek, amelyek más hangnemben is előadhatók (erről a zsűrit előzetesen április 30-ig tájékoztatni kell), valamint az egyneműkari művek közül azok, amelyeknél erre utalás történik.
8. A beküldött és elfogadott műsor megváltoztatására nincs lehetőség.
9. A zsűri a pontozásnál a következőket veszi figyelembe:
- technikai kivitel
- művészi megvalósítás
- műsorválasztás
10. A díjazottak fellépnek a Gálahangversenyen.
11. A zsűri dönthet úgy is, hogy az adott kategóriában megosztja, vagy nem adja ki a díjat.
12. A zsűri valamennyi döntése végleges és megfellebbezhetetlen.

 

Kötelező művek

Vegyeskar: Tillai Aurél: Lauda Sion (EMB)
Egyneműkar: Kodály Zoltán: Hegyi éjszakák (EMB)

 

Díjak

Vegyeskar
I. díj 400.000,- Ft
II. díj 300.000,- Ft
III. díj 200.000,- Ft
Egyneműkar
I. díj 350.000,- Ft
II. díj 300.000,- Ft
III. díj 250.000,- Ft
Énekegyüttes
I. díj 250.000,- Ft
II. díj 200.000,- Ft
III. díj 150.000,- Ft

 

Különdíjak

A zsűri valamennyi résztvevő kórusnak emléklapot és írásbeli értékelését ad.

 

Jelentkezés és a részvétel feltételei

1. A számítógéppel vagy nyomtatott betűvel kitöltött jelentkezési lapot valamennyi melléklettel hiánytalanul 2016. január 31-ig postára kell adni.
2. A jelentkezési laphoz mellékelni kell:
- a kórusról 1 db fotót (digitális formátumban kérjük, amennyiben lehetséges)
- rövid kórus- és karnagyi életrajzot (max. 1 oldal)
- a szabadon választott művek kottájának 5-5 példányát
- a kórus három évnél nem régebbi hangzó anyagát (CD, DVD)

A nevezéskor megküldött anyagot nem áll módunkban visszaküldeni, azt dokumentációként megőrizzük.

A nevezési határidőn túl beérkező, vagy hiányos nevezési anyagokat nem tudjuk figyelembe venni, ezért kérjük a határidő és a nevezési feltételek pontos betartását!

3. A jelentkezett kórusok közül a Művészeti Bizottság választja ki a résztvevő együtteseket, amelyről a visszajelzést legkésőbb 2016. február 28–ig postázzuk.

4. A meghívott kórusok legkésőbb 2016. március 15–ig kötelesek a nevezési díjat a következő számlaszámra utalni:
Nevelők Háza Egyesület, OTP: 11731001-20201519

Az átutalást tanúsító másolatot a Rendezőség címére kérjük azonnal megküldeni!
Nevezési díj: 250,- Euro, vagy ennek megfelelő magyar forint.
Visszalépés esetén a nevezési díjat nem áll módunkban visszafizetni

5. Részvételi díj: (A fesztivál teljes időtartamára)
Magyar kórusok számára 100,- EURO/fő, illetőleg az ennek megfelelő magyar forint.
Külföldi kórusok számára 150,- EURO/fő (kóruskísérőt biztosítunk)
A részvételi díjakat legkésőbb 2016. április 30-ig kell a megadott számlaszámra utalni.

A műsoron legkésőbb 2016. április 20-ig lehet változtatni.
A részvételi díj fejében ifjúsági szállást és teljes ellátást biztosítunk 2016. május 13-én vacsorától május 16-án reggeliig. A kórusokkal együttérkező kísérők, családtagok és vendégek részvételi díja megegyezik a kórustagokéval. Igény esetén szállodai elhelyezés is rendelkezésre áll. Ebben az esetben az aktuális szállodai árakat vesszük figyelembe.

6. Az énekkarok műsoraikért, egyéb fellépéseikért, valamint a versenyen készült rádió-, TV-, hangfelvételekért díjazást nem kérhetnek.

 

Elérhetőségek

Levelezési cím:
Pécsi Nemzetközi Kamarakórus Verseny
H - 7624 Pécs, Szent István tér 17.

Telefon: 36-72 / 215 543
Tel./Fax: 36-72 / 315 679

E-mail: choircompetition@ckh.hu vagy nevhaz@t-online.hu
Web: www.ckh.hu/korusverseny

aTEMPO.sk