Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat

Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat

1. Szervezés és lebonyolítás

A nyereményjáték szervezője a Spolok Gabčíkovčania za Gabčíkovo - Bősiek Bősért társulat (Malá ulica 1481/17, 93005 Gabčíkovo, SK) (továbbiakban: "Szervező"), amely a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.
A nyereményjáték lebonyolítója a Csemadok Csábi Alapszervezete - Csemadok Základná organizácia Čebovce (Szedera Fábiana 320/162, 99125 Čebovce, SK) (továbbiakban: „Lebonyolító”), amely a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.
A nyereményjáték időtartama alatt a játékszabályzat minden érdeklődő számára hozzáférhető az ATEMPO.sk oldalán (https://www.atempo.sk/component/content/article/91-web/menu/25470-jatek-es-adatvedelmi-szabalyzat.html).

2. Részvételi szabályzat

A nyereményjátékban azok a 16. életévét betöltött természetes személyek vehetnek részt, akik a játék egész menete alatt érvényes Facebook regisztrációval rendelkeznek, és a szervező Facebook oldalán (https://www.facebook.com/atempo.sk) a játékra invitáló poszthoz hozzászólást írnak, illetve minden tekintetben elfogadták a játékszabályzat rendelkezéseit.
A nyereményben nem részesülhetnek a szervezők és közeli hozzátartozóik.

3. A nyereményjáték ideje

A nyereményjáték 2020. július 8. (szerda) 12:00 órától 2020. július 10. (péntek) 09:00 óráig tart.

4. A nyereményjáték menete

A nyereményjáték során a játékosoknak az ATEMPO.sk oldalán (https://www.facebook.com/atempo.sk) a nyereményjátékra invitáló poszthoz kell hozzászólást írniuk. A hozzászólásban azt kell megírniuk, a Bősik Bősért fesztivál melyik napjára szeretnének VIP belépőt nyrni. Egy játékosnak csak egy hozzászólása érvényes, a többi érvénytelen. Csak a játék végéig beérkezett hozzászólások számítanak, és csak azok, amelyek komment formában érkeznek.

5. Nyeremények, sorsolás, nyeremények átadása:

A nyereményjáték lezárultával az ATEMPO.sk portálon majd annak Facebook oldalán egy külön posztban közzéteszik a nyertes nevét. Eredményhirdetés 2020. 07. 10. 13:00 óráig.
A Lebonyolító a nyereményjáték lezárultával 2 nyertest és 2 pótnyertest választ. A nyerteseknek Facebook üzenetben kell jelentkeznie a Lebonyolítónál 2020. 07. 10. 17:00 óráig. Amennyiben nem jelentkezik a nyertes a nyeremény automatikusan a szervező tulajdonában marad.
A nyeremények esetleges adóvonzata a Szervezőt terheli.
A nyereményt a fesztivál helyszínen a Szervezőtől veheti át a nyertes.

6. Adatkezelés

A nyereményjáték ideje alatt nem történik felhasználói adatkezelés.

7. Záró rendelkezések

Figyelemmel arra, hogy a nyereményjáték online környezetben zajlik, szervező kizárja felelősségét az esetleges technikai problémákért, függetlenül attól, hogy azok a nyereményjátékban résztvevők vagy a szervező informatikai rendszerében, illetve szolgáltatásában, avagy a Facebook weboldalán merültek fel.
A nyereményjáték semmilyen formában nem támogatott vagy jóváhagyott a Facebook által, és semmilyen formában nem is kapcsolódik hozzá.
A szervező fenntartja a jogot, hogy a játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot akár a játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A játékszabályzat módosításait, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a szervező közzéteszi a nyereményjáték Facebook oldalán. A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.
A nyereményjátékban való részvétel önkéntes, de ha játékos a jelen játékszabályzatot nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a játékban nem vehet részt, illetve abból kizárásra kerül.

Kelt: 2020.07.08.