Soós András Zenekara - Kedvenceid Másképp Komáromban

Soós András Zenekara - Kedvenceid Másképp Komáromban

2018. június 15-én, pénteken 21.00 órától Soós András Zenekarával folytatódik a Kedvenceid Másképp címet viselő koncertsorozat Népdalok a kornak címmel a komáromi Tiszti Pavilonban. Irodalomtörténeti kuriózum, amely a Budapesti Tavaszi Fesztiválon játszott műsor Arany János népzenében továbbélő verseit mutatja be.

A belépés ingyenes. Mindenkit szeretettel várnak a szervezők.

 

„Zenekarunk autentikus magyar népzenét játszik, bár e műfaji meghatározás jelen értelmében nem tükrözi kizárólagosan elképzeléseinket, munkásságunkat. Szívesebben használom a „kárpát-medencei folklór” kifejezést, ami egy élőbb, természetesebb fogalom számomra. Így zenénkben teret adhatunk a falusi mestereinktől tanultaknak, amit zenei anyanyelvünknek tekintünk. Ezzel párhuzamosan kísérletezhetünk szomszéd népeink, kisebbségeink zenéivel és az általunk nagyra tartott városi muzsikusoktól tanultakkal is...” - Soós András

 

ARANY JÁNOS NÉPZENÉBEN TOVÁBBÉLŐ VERSEI

A magyar művelődéstörténet egyik első népdalgyűjteményét Bartalus István felkérésére maga Arany János állította össze 1874-ben. Nem véletlen, hogy költészetére még a legmélyebb és összetettebb témáknál is ugyanaz a letisztultság és formai egyszerűség jellemző, mint a népdalokéra. Ennek is köszönhető, hogy Arany nemcsak merített a népdalokból - helyenként pontosan megjelölve a forrásdallamot - hanem számos költeménye folklorizálódott, termékenyen hatva a népköltészetre. Költői képei a 20. század végéig újra meg újra aktualitásként fogalmazódtak meg a parasztság ajkán.

A táncházmozgalmat meghatározó hagyományőrző énekesek közül a széki Csorba János („Rab gólya”, „Mátyás anyja”), a dávodi Kucsera Anna („Árva fiú”, „Népdalok”) vagy a türei Gergely András („Rásüt az esthajnal”) neve csak néhány példája annak a szerves kapcsolatnak, amely Arany János líráján túl is, de általa a legkézzelfoghatóbban bizonyítja: nem létezik műköltészet a népköltészet nélkül, és fordítva. 

ATEMPO.sk