Verbunkos - a Magyar Állami Népi Együttes előadása online

2021. március 15-én, hétfőn 20.00 órától mutatják be a Magyar Állami Népi Együttes a Verbunkos című előadását online, a Hagyományok Háza sorozata keretében.

 

A Magyar Állami Népi Együttes Verbunkos című előadásában a magyar romantika korszakának nemzeti megújulási mozgalmát idézi fel a zene és tánc vonatkozásában. Ezek a törekvések az évszázados háborúskodások után gazdaságilag és politikailag is magára találó ország lendületes modernizációs szándékait tükrözik. A beszélt nyelv rangján kezelt „nemzeti” zenét és táncot a kor társadalma nem etnikus fogalmakként kezelte, hanem nemzeti szintű „globalizációként” valósította meg, mint az egyes régiók egymástól eltérő hagyományai fölött álló közös nyelvezetet. Műsorunk ennek a folyamatnak, a nemzeti tánc kialakulásának, majd a szájhagyományban való továbbélésének állít emléket.

Az első részben azokat a régies táncokat villantjuk fel, amelyeket a romantikus mozgalom forrásul használhatott fel egységesítő munkája során. Az ugrós, vonulós páros táncok mellett legnagyobb benyomást az egykori katonatáncokból kialakult szóló férfitáncok tették a kortársakra. Ezért a reform-korban a katonai sorozás (a „verbuválás”) alkalmával használatos lassú, nemes veretű verbunk-tánc és zenéje vált a magyar karakter leghitelesebb kifejezésévé. Az ebből kialakult társastánc, a „palotás” (felsőbb körök társasági táncaként) jelenítette meg legsikeresebben a magyar öntudatot.

Az 1848-as szabadságharc leverése után már szélesebb néprétegek öntudatra ébredését jelzi a „csárdás” kialakulása, melynek neve is köznépi eredetre utal. Hatása máig tartó, mind a magyar, mind a szomszédnépek vonatkozásában. Ebből ad ízelítőt a műsor második része, melynek végén az egykori nemzeti tánc folklorizálódott változatait láthatjuk. Mivel a felidézett korszak legjellemzőbb szórakoztató és tánczenei formációi a még ma is létező cigányzenekarok voltak, ezért az előadásban a Magyar Állami Népi Együttes zenekara hangsúlyos szerepet játszik: a táncok kíséretén kívül önálló, korabeli koncertdarabokat is megszólaltat.

 

Zenei rendező - Kelemen László
Zenei szerkesztő - Kelemen László, Sebő Ferenc
Zeneszerző - Bihari János, Lavotta János, Kelemen László, Rózsavölgyi Márk
Koreográfusok - Juhász Zsolt, Szilágyi Zsolt, Varga Zoltán
Jelmeztervező - Lőrincz Beáta
Animáció - Soós Andrea
Rendező - Mihályi Gábor

Előadja - Magyar Állami Népi Együttes tánckara és zenekara
Zenekarvezető prímás - Radics Ferenc
Szólót énekel - Pál Eszter
Zenekarvezető - Radics Ferenc
Tánckarvezető - Kökény Richárd
Tánckari asszisztens - Borbély Beatrix, Jávor Katalin, Ágfalvi György
Művészeti vezető - Pál István Szalonna
Együttesvezető - Mihályi Gábor

 

ITT NÉZD ONLINE

ATEMPO.sk