A gömöri ZENÉSZ - Lévay Tibor emlékére

A gömöri ZENÉSZ - Lévay Tibor emlékére

Lévay Tibor fúvószenekari karmester, karnagy, zeneszerző, zenetanár, kántor, orgonista 1939. december 29-én született Rimaszombatban, ahol iskolai tanulmányait is megkezdte. A Rozsnyói Pedagógia Középiskolában érettségizett, majd Pozsonyban a Központi Népművelődési Intézetben tanult karmesterképzést és a Besztercebányai Pedagógiai Karon szerzett zenetanári lektori képzést.

Tizenhárom hangszeren játszott.

Középiskolai tanulmányait befejezve a rimaszombati Tompa Mihály Alapiskola tanítója lett (1959−2000). 1975-től volt a Sobotienka Fúvószenekar karmestere és a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vass Lajos Kórusának szólamvezetője, helyettes karnagya. Karvezetőként általános- és középiskolákban három énekkart vezetett. 1987-ben a fúvószenekarok nemzetközi találkozóján Kolínban besorolták a Monster Concert karmesterének, melyen 1260 zenész, valamint énekkar és mazsorettek összjátékát vezényelte.

 

Lévay Tibor

 

1995-től a rimaszombati vokális kvartett vezetője, valamint a guszonai, bátkai férfi kar, a rimaszécsi női kar, 2002-től pedig a nagybalogi „Szivárvány” női kar karvezetője volt. Vezette, szervezte a Csalogány gyermekkórust, és a Gömöri Vegyeskar alapítója és karnagya is volt.

Rimaszombatban és környékén talán nem volt olyan magyar gyerek, aki ne énekelt volna méltán híres száztagú kórusában, generációkkal szerettette meg a zenét.

Több mint száz zeneművet írt, fúvószenekarok számára 86-ot és énekkarok részére 42-t.

 

Lévay Tibor

 

Tevékenységét számos kitüntetéssel és díjjal ismerték el (78 díszoklevél, 21 plakett). Többek közt:

Rimaszombat városának első díszpolgári díja (1998)
a Szlovák Köztársaság Kormányhivatalának Emlékérme (2005)
Csemadok Életműdíj, Galánta (2010)

77 éves korában hunyt el 2017. szeptember 3-án. 

EZ, ATEMPO.sk
Fotó: Zaťko Ervin, rimavskasobota.sk