A Tanítókórus egykori motorja - Janda Iván tanár-karnagy emlékére

Janda Iván tanár-karnagy Pozsonyban született 1923. július 3-án.

Gyermekkorát a Nyitra melletti Nagylapáson töltötte, ahol édesapja kántortanítóként működött. Az alapiskolát Nagylapáson végezte, Nyitrán kezdett gimnáziumba járni, majd a pozsonyi magyar gimnáziumban érettségizett. Olyan tanárai voltak, mint Szalatnai Rezső író és Schleicher László, a pozsonyi zenei élet legendás szervezője. A gimnáziumi évei alatt végzett pozsonyi Általános Konzervatóriumban Németh-Šamorinský Istvánnál tanult zongorázni, később Eugen Suchoň és Albrecht Sándor voltak a mesterei.

17 évesen megszervezte és vezényelte a főiskolások és középiskolások 100 tagú vegyeskarát. A pozsonyi Comenius Egyetemen testnevelés-földrajz szakon tanári diplomát szerzett. A pozsonyi Pedagógiai Főiskolán elvégezte a zenei nevelés szakot. Kiváló sportoló volt, 1942-ben szlovákiai bajnok volt középtávfutásban. 1000 méteren elért eredményét tíz évig senkinek nem sikerült megdöntenie.

1950-ben a pozsonyi Magyar Pedagógiai Gimnázium tanára, 1954-től igazgatója lett. 1959-től nyugdíjba vonulásáig (1986-ig) a Pozsonyi Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium igazgatója volt.

 

Janda Iván

 

1950-től a Magyar Pedagógiai Iskola (Gimnázium) vegyeskarát, 1954-től 1961-ig az Ifjú Szívek énekkarát vezényelte, melynek alapító tagja is volt.

Egyik életre hívója, karnagya és művészeti vezetője volt Csehszlovákiai Magyar Tanítók Központi Énekkarának (ma Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vass Lajos Kórusa). 1991-től elnökségi tagja volt a Szlovákiai Magyar Zenebarátok Társaságának.

Zenei nevelés tankönyveket is írt a magyar alapiskolák számára.

2007. április 13-án hunyt el Pozsonyban.

Munkásságát több díjjal is elismerték: Példás Pedagógus (1967), a Csemadok-érem arany fokozata (1975), a Kultúra Kiváló Dolgozója (1977), Pozsonyért emlékérem (1997), Pro Cultura Hungarica (2000), a Katedra Társaság Életmű-díja (2002). 2003 októberében a Szlovák Köztársaság Kormánya 80. születésnapja alkalmából életműve elismeréseként ezüstplakettel jutalmazta.

ATEMPO.sk / Tanítókórus