FELHÍVÁS! Megjelentek a Bethlen Gábor Alap 2021-es pályázatai - Nemzeti Újrakezdés Éve

Bethlen Gábor Alap

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. meghirdette 2021-es pályázati programjait a Nemzeti Újrakezdés Éve I. címmel. A program keretében hat nagy területen jelentek meg nyílt pályázati kiírások a külhoni magyarság támogatására.

Egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be, amely alól kivételt képez a VI. Diaszpóra alprogram, ahol egy pályázó az alprogramon belül három pályázatot is benyújthat.

Célja a Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás, a kultúra, az egyház, a sport, a közösségek és a diaszpóra támogatása által.

A teljes támogatási keretösszeg 1.500.000.000,- Ft, melyből az igényelhető támogatás mértéke 300.000,- Ft – 5.000.000,- Ft terjed.

 

A Nemzeti Újrakezdés Program I. pályázati kiírása a magyarság összetartozása és szülőföldön való boldogulása szempontjából meghatározó tevékenységet folytató szervezetek működésének, fejlesztéseinek és eszközbeszerzésének megvalósítását szeretné ösztönözni, az e célokat tükröző igényes és minőségi pályázatok támogatásával az alábbi hat alprogram keretében:

I. Oktatási alprogram

II. Kulturális alprogram

III. Egyházi alprogram

IV. Sport alprogram

V. Ifjúsági, cserkész- és közösségi alprogram

VI. Diaszpóra alprogram

 

RÉSZLETEK

 

A pályázat benyújtásának kezdő napja 2021. április 15. (csütörtök).

A pályázat benyújtásának határideje 2021. május 14. (péntek) 12.00 óra (közép-európai idő szerint).

A pályázat benyújtása kizárólag elektronikus formában történik a Nemzeti Információs Rendszeren (NIR) keresztül.

 

További információkat a következő honlapokon találnak:
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt
BGA Felvidék s.r.o.

EZ, ATEMPO.sk / Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt