FELHÍVÁS! Megjelentek a Bethlen Gábor Alap 2022-es pályázatai - Nemzeti Újrakezdés

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. meghirdette 2022-es pályázati programjait a Nemzeti Újrakezdés címmel követve a 2021-es program struktúráját. A programok két részben valósulnak meg: az elsőben működésre, fejlesztésre, eszközbeszerzésre lehet pályázni, míg a másodikban rendezvények szervezésére. Egy harmadik pályázati lehetőség is megjelent községek számára.

A két rész keretösszege együtt 2 milliárd forint, melyből a Nemzeti Újrakezdés Program I.-re 1,5 milliárd, a II. lépcsőre 0,5 milliárd forint jut. Mindkét esetben vissza nem térítendő támogatást lehet igényelni, a megvalósítási időszak a 2022-es év.

Az I. részben a pályázható összeg 300 ezer és 5 millió forint, míg a II.-ban 300 ezer és 1 millió forint közötti.

Célja a Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás, a kultúra, az egyház, a sport, a közösségek és a diaszpóra támogatása által.

A programok keretében hat nagy területen jelentek meg nyílt pályázati kiírások a külhoni magyarság támogatására:

I. Oktatási alprogram

II. Kulturális alprogram

III. Egyházi alprogram

IV. Sport alprogram

V. Ifjúsági, cserkész- és közösségi alprogram

VI. Diaszpóra alprogram

 

A Nemzeti Újrakezdés Program I. pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 30., csütörtök 14:00 óra (közép-európai idő szerint).

RÉSZLETEK

 

A Nemzeti Újrakezdés Program II. pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 14., péntek 14:00 óra (közép-európai idő szerint).

RÉSZLETEK 

 

Harmadik pályázati lehetőség a Kárpát-medencei Testvértelepülési Program, amelynek közösségi és gazdasági része is van. A keretösszeg 500 millió forint, amely fele-fele arányban oszlik meg a két alprogram között. A támogatás itt is vissza nem térítendő, a megvalósítási időszak szintén 2022. Igényelni 500 ezer és 1 millió forint közötti összeget lehet. 

Benyújtási határidő: 2021. december 30., csütörtök 14:00 óra (közép-európai idő szerint).

RÉSZLETEK

 

A pályázat benyújtása kizárólag elektronikus formában történik a Nemzeti Információs Rendszeren (NIR) keresztül.

EZ, ATEMPO.sk / Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt