FELHÍVÁS! Megjelentek a Bethlen Gábor Alap 2016-os pályázatai

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. meghirdette 2016-os pályázati programjait, melyeknek célja a Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás és a kultúra támogatása által.

I. „A magyar kultúráért és oktatásért” pályázatok

A felhívás a magyarság összetartozása jegyében értékteremtő, konkrét szellemi és/vagy tárgyi eredményt felmutatni tudó programok megvalósítására szeretne ösztönözni, e célokat tükröző igényes, minőségi pályázatok támogatásával. A központi és regionális pályázati felhívásokra 2016. január 1. és 2016. december 31. között megvalósuló, széles társadalmi csoportokat érintő projekt-terveket várnak. Elektronikus úton (NIR) lehet az Alapkezelőhöz eljuttatni 2016. február 5. 14 óráig a központi, valamint 2016. február 9. 14 óráig a Felvidéki pályázatokat.

Központi pályázat – Részletek
Regionális pályázat – Részletek

 

II. „Szülőföldön magyarul” pályázati program

A pályázati program célja, hogy megerősítse a Kárpát-medencei magyarság nemzeti azonosságtudatát a szülőföldön folyó magyar nyelvű oktatás és nevelés támogatása révén. A 2015/2016-os tanévre szóló pályázatok beadására 2016. január 15. – 2016. február 29. között van lehetőség. A pályázatokat postán vagy személyesen lehet eljuttatni a BGA Zrt. által megjelölt közreműködő szervezetekhez.

Regionális pályázat – Részletek

 

További információkat a következő honlapokon találnak:
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt
BGA Komárom, s.r.o.

ATEMPO.sk