Balogh Gábor Csemadok alelnök Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést kapott

"Ha mindenki a saját helyén kis Szent Istvánként országépítővé válik, akkor tudjuk folytatni Szent István király országépítő művét" - fogalmazott Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes az államalapítás és az államalapító Szent István király ünnepe alkalmából tartott díjátadón augusztus 19-én, az Országházban.

Idén a díjazottak között volt az ipolybalogi Balogh Gábor, a Csemadok közép-szlovákiai regionális alelnöke, a Nagykürtösi Területi Választmányának az elnöke, aki hosszú évtizedek óta vesz részt aktívan a Csemadok működtetésében. Gábor Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést kapott. GRATULÁLUNK :)

 

Balogh Gábor

 

Balogh Gábor Benedek, Köbölkúton (Gbelce, Szlovákia) született 1945. július 30-án. Édesapja, Balogh József a vasútnál dolgozott, majd amikor a háború után nem írta alá a reszlovakizációs nyilatkozatot, elküldték. A szövetkezet megalakulása (1949) óta ott dolgozott nyugdíjaztatásáig. Édesanyja, Béres Margit, munkahelye nem lévén a családot nevelte. 1946-ban az egész családot deportálták Csehországba, ahonnan 1949-ben tértek haza. Négyen voltak testvérek, József, Erzsébet, Gábor, Zoltán. Alapiskoláit a szülőfalujában végezte, majd a Tornaljai Mezőgazdasági Technikumban érettségizett 1963-ban.

Könyvelőként a helyi szövetkezetben kezdett el dolgozni. Innen vonult be sorkatonának Csehországba (Lešany). 1966-ban megnősült, és felesége szülőfalujába, Ipolybalogra költözött. Két leányunk született, Szilvia 1968-ban, Annamária 1980-ban. Munkahelyén könyvelőként dolgozott, pár évig fő üzemgazdászként is. 1970-ben politikai nyomásra munkahelyet kellett változtatnia, az 1968-ban betöltött szerepénél fogva. 1991-ig a mezőgazdaságban dolgozott, az első munkahelyén 21 évig. 1990-ben polgármesterré választották, amely tisztet 16 éven át töltötte be (2006-ig, amikor nyugdíjba vonult).

Kezdettől fogva bekapcsolódott a társadalmi életbe. A helyi sportegyesületnek húsz évig volt a vezetőségi tagja, a járási elnökségnek is tíz éven keresztül, a helyi sakkegyesületnek huszonöt évig volt az elnöke. Aktívan sakkozott húsz évig, első osztályú minősítést szerezett, harmadosztályú edzői képesítése és első osztályú bírói minősítése is van, amellyel nemzetközi mérkőzéseket is vezethetett. Tizenhét évig volt a járási sakkszövetség elnöke. 1982-ben a Nagykürtösi járásban a legjobb edzők között volt értékelve.

 

Balogh Gábor

 

1971-ben Ipolybalogon helyi képviselőnek választották, a pénzügyi bizottság elnöke volt. Négy évig (1995-1999) az Ipolysági Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium Szülői Szövetségének elnöke volt. Úgy magánszemélyként, mint tisztségviselőként mindig kiállt a magyar iskolák mellett (tagja a Koordinációs Tanácsnak, tüntetéseken vett részt, beszédet mondott, de egy propagációs anyag kiadásában is oroszlánrészt vállalt, amely a Palóc Fórum PT és a Csemadok NTV szerkesztésében jelent meg „Az első helyes lépés” címmel).

1963-tól tagja a Csemadoknak, melyben különböző tisztségeket töltött be (vezetőségi tag vagy elnök). Jelenleg a Nagykürtösi Területi Választmány elnöke, valamint 2005-től országos elnökségi tag és országos regionális alelnök. Mint országos elnökségi tag egyben kuratóriumi tagja is a rimaszombati székhelyű Simonyi Alapítványnak, valamint a Szövetség a Közös Célokért Ellenőrző Bizottságának tagja, elnöke. 2003-ban alapító tagja a nagykürtösi járás egyetlen magyar nyelvű lapjának, a KÜRTÖS közéleti havilapnak (az országban az egyelen Csemadok által kiadott járási lap), ennek, mint járási elnök felelős kiadója és szerkesztője is egyben.

A rendszerváltozás után, 1992-ben segédkezett az első nemzetközi népfőiskola létrehozásában (Ipolyvölgyi Népfőiskola - Kemence, Vilati Üdülő), melynek Magyarországról és Felvidékről voltak a hallgatói. Ipolybalogon is megalapította az Ipolyvölgyi Népfőiskolai Társaságot, amely tagja a Budapest és Környéke Népfőiskolai Szövetségnek, valamint az országos szövetségnek is. Ebben a mozgalomban a mai napig részt vesz. Több éven keresztül hallgatója volt az Ipoly Szabadegyetemnek. Az egyetem hallgatóiként kezdeményezték és meg is valósították az Ipoly Eurorégió megalakítását, melybe a történelmi Hont és Nógrád vármegyék, ill. az Ipoly vízgyűjtő területének szlovák és magyar települései léptek be - ma is működik. Még a rendszerváltás előtt 1987-ben alapító tagja volt a Palóc Társaságnak. Szintén alapító tagja volt a Palóc Fórum szervezetnek, melynek küldetése összefogni a kultúra, az iskola, a vállalkozók, az önkormányzatok és minden egyéb szervezet képviselőit régiónk magyarsága problémáinak feltárása és megoldásának kezdeményezése terén.

Ugyanígy alapító tagja a MAHÁZ civil szervezetnek, melynek legfőbb célja egy Magyar Ház létrehozása a régióban, ahol regionális szervezeteink, vállakozók, stb. székhelye lehetne, mintegy erős magyar központ. A Rákóczi Szövetség Alapszervezetének megalakítását Ipolybalogon szintén ő kezdeményezte 2003-ban (ennek tiszteletbeli elnöke). Alapító tagja a Rákóczi Szövetség által létrehozott célalap a Nagykürtös és Vidéke Társaságnak. Vezetőségi tagja még az Ipoly Unió Természetvédelmi és Kulturális Egyesületnek. A 90-es évek elejétől sok gyűjtési akciót kezdeményezett Ipolybalogon és környékén, főleg a Kárpát-medencében élő magyarok megsegítésére.

2000-ben lovaggá avatták a visegrédi székhelyű Szent György Lovagrendben, jelenleg a magisztrátusban a helyettes főkapitány címet tölti be, és a Kárpát-medencei elszakadt nemzetrészeken működő priorságok tevékenységének segítése a feladata. 2008-tól a Szent Korona Társaság tagja.

Balogh Gábor fáradhatatlanul dolgozik a magyarság érdekében, bár sok szervezetnek a tagja, tisztségviselője, legtöbbet mégis a Csemadok terén tevékenykedik. A járási elnöki tisztséget csaknem 20 éve tölti be. Az ő vezetése alatt nagyon szép eredményeket ért el a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya úgy az infrastruktúra, mint a szellemi gyarapodás terén. Említést érdemel még az is, hogy nemcsak saját újsággal büszkélkedhet a CSNTV, de 2009-től saját kis nyomdagépe is van, 2015-től pedig saját székhellyel is rendelkezik. Mindezek elérésében Balogh Gábornak, mint elnöknek nem kis szerepe volt.

EZ, ATEMPO.sk
Fotó: Göbölös Lajos, Görföl Jenő