A Szőttes Kamara Néptáncegyüttes Magyar Örökség-díjat kapott

Szombaton újabb Magyar Örökség Díjakat adtak át Budapesten, a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében, az elismeréssel ismét hét kiemelkedő személyiség és intézmény tevékenységét díjazták.

Ezúttal Magyar Örökség Díjban részesült az 50 éves pozsonyi Szőttes Kamara Néptáncegyüttes, amelynek hiteles hagyományőrzését ismerték el.

Mellettük díjazták a Hódi házaspár nemzetszolgálatát, a Magyar Néprajzi Társaság kultúraőrző tevékenységét, Czencz József dokumentarista filmművészetét, a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség diáksportot ösztönző tevékenységét, a Roska család keresztény hitből fakadó, tudományt és művészetet gazdagító életpéldáját, valamint Bari Károly költészetét és cigány kultúrát feltáró munkásságát.

A Magyar Örökség Díj azon magyar személyeknek, intézményeknek és csoportoknak adható negyedévente, akik és amelyek tevékenységükkel hozzájárultak a magyar kultúra, gazdaság, sport és tudomány, azaz a magyar társadalom erkölcsi, szellemi felemeléséhez.

A Szőttes 1969-ben alakult azzal a céllal, hogy segítse felkutatni, ápolni és megőrizni a hazai és az egyetemes magyar, valamint a környező népek népművészeti hagyományainak legszebb értékeit, különös tekintettel a néptánc, népdal és hangszeres népzene felkutatására, ápolására, ezek színpadi formában való feldolgozására és terjesztésére.

E kitűzött célhoz mind a mai napig hűek maradtak, amit nem kis mértékben bizonyít úgy a jelenlegi “Bár emlékezete maradjon meg …” című, valamint az eltelt ötven év alatt bemutatott több mint 20 egész estét betöltő műsort. Alapítója és 1996-ig fenntartója a Csemadok volt, alapító koreográfusa pedig Quittner János.

Első egész estét betöltő műsoruk ősbemutatója 1970-ben volt a Galánta melletti Alsószeliben, “A tűznek nem szabad kialudni” címmel.

Fellépéseik zömét – küldetésünknek eleget téve – főleg Szlovákia magyarlakta városaiban falvaiban valósítják meg. Ezenkívül gyakori meghívottai a különböző hazai, nemzetközi jellegű folklórfesztiváloknak, ami a magas művészi színvonal elismerése. Többször és sikeresen szerepeltek külföldön is: Magyarország, Ausztria, Németország, Olaszország, Venezuela, Portugália, Svájc, Ausztrália, Új-Zéland.

Olaszországban 1986-ban, Goriziában a XXI. Nemzetközi folklórfesztivál versenyprogramjában aranyérmet és vele “Eccelente” (Kiváló Együttes) címet szereztek, a női tánckar és kísérő zenekarunk a Varsányi Együttes pedig különdíjat kaptak.

1996-ban a Martin György Néptáncszövetség által - a határon túli együttesek számára is - meghirdetett minősítő versenyen “Kiválóan Minősült Együttes” címet szereztek, amelyet 1998-ban, 2000-ben, 2002-ben, 2004-ben és 2012-ben megvédett, és így elnyerte a Martin György Emlékplakettet. A Molnár István koreográfiai versenyen 2002-ben, 2003-ban és 2005-ben II. és III. díjat kapott. Gyakori szereplője a budapesti Néptáncantológiának. Legmagasabb kitüntetésük a Szlovák Köztársaság Ezüstplakettje (2000).

Utánpótlását az Apró Szőttes Gyermek Néptáncegyüttes biztosítja. 2000-től kibővítették tevékenységüket, havi rendszerességgel rendeznek a Pozsonyban tanuló diákok számára táncházat és a gyermekeknek játszóházat. Iskolai nevelőkoncertjeikkel a magyar tanítási nyelvű alapiskolákat látogatják. 2005-ben rendezték meg első néptánc táborukat, mely közkedvelt a hazai, a csehországi és magyarországi fiatalok körében.

EZ, ATEMPO.sk