Hogy magyar vagyok létezésem annyira meghatározó dolga, mint a levegővétel - Kristóf Réka operaénekes

Kristóf Réka

Szülőföldünkön itthon vagyunk, s azért, hogy valóban otthon érezhessük magunkat, szükséges statisztikai adatként is megjelennünk. Valóban egyszerűen és gyorsan részt tudunk venni a népszámláláson, én amint lehetett, az első nap ezt meg is tettem, s erre buzdítom családomat és az ismerőseimet is. A népszámlálás lehetőséget ad rá, hogy a saját kezünkbe vegyük a sorsunkat.

Ha itthon lehetőségem nyílik a fellépésre, igyekszek minden koncertemen magyar dalokat is énekelni. Az anyanyelvünk, a kultúránk, a népszokásaink, a népzenénk iránti szeretet, tisztelet és elkötelezettség miatt számomra magától értetődő, hogy nem csak magyar nemzetiségemet, de református vallásomat is megjelöltem.

Hálás vagyok azért, hogy elődeink lehetővé tették számunkra azt, hogy ez nekünk már természetes legyen bármiféle hátrány nélkül.

Bárhol is vagyok a világban, az ima és az anyanyelvem használata segít honvágyam enyhítésében. Művészként nagyon sokszínű társaságban forgok, minden új ismeretség első témái közé tartozik a hovatartozásunk. Magyarságom hallatán csillogó szemeket látok, hiszen mindenki ismeri Budapestet. A beszélgetések viszont gyakran hosszasabbra nyúlnak, hiszen a világ nagy részének ismeretlen a hozzánk hasonló őshonos kisebbségek helyzete vagy létezése.

Fellépéseim alkalmával mindig olvasható az életrajzom a programfüzetekben, és mindig az áll ott, hogy magyar vagyok. Ez nem csak elvi kérdés, de szívügyem is, létezésem annyira meghatározó dolga, mint a levegővétel.

Kristóf Réka operaénekes / Komárom

 

Kérdések és válaszok a NÉPSZÁMLÁLÁSRÓL
www.nepszamlalas.sk


Mikor és hogyan zajlik a népszámlálás?

A népszámlálásra két szakaszban kerül sor. Az első szakaszban február 15. és március 31. között elektronikus úton lehet kitölteni a kérdőívet a scitanie.sk weboldalon vagy a mobilalkalmazás segítségével.

A kérdőív a személyi szám (rodné číslo) megadásával érhető el.

Az internet világában kevésbé járatos rokonoknak és barátoknak már ebben a szakaszban is segíthetünk! A kiskorúak nevében a szülők vagy a törvényes képviselő tölti ki a népszámlálási kérdőívet.

A második szakasz április 1. és október 31. között zajlik. Ennek során személyes adatfelvételre is lehetőség lesz, mégpedig két formában: az önkormányzatok által létesített kontakt pontokon, illetve telefonos megkeresés nyomán a népszámlálási asszisztens az otthonokba is kiérkezik. Mindezen lehetőségekről a helyi községi hivatalokban adnak bővebb tájékoztatást.

 

Ki vesz részt a népszámláláson?

A népszámlálási kérdőívet az ország minden lakosa köteles kitölteni. Ebbe a kategóriába nemcsak a Szlovákiában élő szlovák állampolgárok tartoznak, hanem minden olyan személy, aki Szlovákiában állandó vagy átmeneti lakhellyel rendelkezik. Az év nagy részében Szlovákiában élő, ám hivatalos lakhellyel nem rendelkező személyeknek szintén részt kell venniük a népszámláláson.

 

Milyen nyelven tölthetem ki a kérdőívet?

A népszámlálási kérdőív több nyelven is elérhető lesz, köztük magyarul is.

 

Mit jelent a népszámlálás a magyarság szempontjából?

A népszámlálási eredményekre kisebbségi jogok épülnek. Ezek közül a legfontosabbak a nyelvi jogok. A magyar nyelvet a magánéletben, nyilvánosan, szóban és írásban is korlátozás nélkül mindenki szabadon használhatja Szlovákia egész területén. Azokon a településeken viszont, ahol 2021-től a magyarok aránya eléri a 15%-ot, a hivatalok is kötelesek használni a magyar nyelvet. A kisebbségi kulturális támogatások pedig nagy mértékben azon fognak múlni, hogy mekkora lesz a magyarok népszámláláson elért országos számaránya. Ezért mondjuk, hogy a népszámlálás tétje anyanyelvünk és kultúránk jövője!

 

Melyek a nemzetiségre vonatkozó kérdések a népszámlálási kérdőívben?

A magyarokat a népszámlálás három nagyon fontos pontban érinti. A nemzetiségre két külön blokkban kérdeznek rá. A 11. kérdésben arra válaszolhat, hogy "Mi az ön nemzetisége?" A 11.1. alkérdés pedig arra kérdez rá, hogy „Egyéb nemzetiséghez tartozónak is vallja magát?" Az anyanyelvről a következő, 12. kérdésben lehet vallani. Mindhárom kérdésnél előre megadott válaszlehetőségek közül lehet választani.

 

Jár-e valamilyen hátránnyal, ha a szlováktól eltérő nemzetiségűnek vallom magam?

Nem. A Szlovák Köztársaság Alkotmányának 33. cikkelye szerint "senkinek nem válhat hátrányára a nemzetiségi kisebbséghez vagy etnikai csoporthoz való tartozás." Az alkotmány azt is kimondja, hogy mindenkinek joga van szabadon dönteni nemzetiségi hovatartozásáról, s tilos e döntés bárminemű befolyásolása és az elnemzetietlenítést célzó nyomásgyakorlás minden formája.

 

Mit írjak a második nemzetiséghez?

Egy esetleges második nemzetiség felvállalása szintén egyéni döntés kérdése, ha valakinek nincs többes identitása, nem szükséges választ adnia a kérdésre.

 

Mit ért a kérdőív anyanyelv alatt?

A 12. kérdésben az anyanyelv alatt arra a nyelvre kérdeznek rá, amelyet az ember gyermekkorában szüleitől vagy a környezetétől megtanult. Az anyanyelvnek nem kell azonosnak lennie a nemzetiséggel, de akinek magyar az anyanyelve, annak a nemzetisége is magyar.

 

 

EZ, ATEMPO.sk