Ők kapták a 2021-es KÓTA díjakat (FOTÓK)

Szombaton, 2022. január 22-én tartotta idei díjátadó ünnepségét a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége – KÓTA. A nem hivatásos kórus-, zenekari és népzenei élet kiemelkedő képviselőinek a Magyar Kultúra Napja alkalmából nyújtották át a kitüntetést, melyet a díj 2004-es megalapítása óta a szövetség szakmai bizottságainak javaslatai alapján ítél oda a szervezet. A KÓTA-díjakat számos különböző kategóriában osztják a kiemelkedő eredménnyel végzett művészi munka és a közösségért végzett áldozatos tevékenység elismerésére – idén 14 kategóriában 37 díjazottat ünnepelhettünk.

Az idén új kategóriában is osztottak elismerést: első ízben kaphatnak KÓTA-díjat azok az elkötelezett kollégák, akik zongorán közreműködve kísérik, segítik, inspirálják és támogatják az éneklő együtteseket.

 

KOTA 2021

 

A Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium Nagytermében tartott átadó ünnepségen a hagyomány szerint az érintett együttesek közül néhányat meg is lehet hallgatni. A járványhelyzetre tekintettel azonban idén a felkért nagy létszámú kórusok felvételről mutatkoztak be:

a videóbejátszásokban hallható volt a Kecskeméti Kodály Iskola Antanténusz Kórusát Szegediné Tóth Ildikó vezetésével, az ipolybalogi Szent Korona Kórust Molnár Ottó és Pászti Károly vezényletével, valamint Krasznai Gáspár karnagy három együttesét, a Budaörsi Sapszon Ferenc Kórust, a Fővárosi Énekkart és a Madách Gimnázium Énekkarát. Emellett élőben hallgathatta meg a közönség a Hajdúsági Népzenei Együttes és a Wetschescher Nachtigallen Kórus produkcióját.

 

KOTA 2021

 

Az ünnepség végén egy különleges zenei élményt is átélhettek a résztvevők: Erkel Ferenc Bánk bán című operájából csendült fel két ária a Magyar Állami Operaház művészeinek (Fahidi Patríciának, Hidegkuti Pálmának és Balog Endrének) az előadásában, hangszeres trió változatban. Az átiratokat Jürg Eichenberger svájci csellóművész készítette, kottában való megjelentetésüket pedig az Erkel Ferenc Társaság kezdeményezte repertoár bővítési és edukációs célzattal, mely a Kontrapunkt Kiadó jóvoltából mára megvalósult.

Az ünnepélyes díjátadón a hazai amatőr zenei élet kiválóságai mellett jelen volt Rónaszékiné Keresztes Monika, az Emberi Erőforrások Minisztériuma magyar zenei nevelésért felelős miniszteri biztosa is, hogy a díjazottaknak gratuláljon.

 

A díjakat átadták:

Dr. Mindszenty Zsuzsánna, a KÓTA társelnöke
Birinyi József, a KÓTA társelnöke
Gerenday Ágnes, a KÓTA Művészeti Bizottságának elnöke
Zemlényi Katica, a KÓTA Felnőtténekkari Bizottságának elnöke
Saltzer Géza, a KÓTA Nemzetiségi Szakbizottságának elnöke
Somogyváry Ákos, a KÓTA Tanácsadó Testületének elnöke
Vadász Ágnes, a KÓTA főtitkára

 

KOTA 2021

 

A 2021-es évre vonatkozó KÓTA-díjakat az alábbi együttesek és személyek kapták.

KÓTA - NAGYDÍJ

Tóth Ferenc ének-zene tanár, karnagy neve szorosan összefonódott szülővárosával, Komlóval, ahol hat évtizeden át tanította zenére és nevelte emberségre a gyerekeket. Tanítványai közül számos neves zenész került ki. Kodály Zoltán személyes támogatásával megalapította Komlón az ének-zene tagozatos általános iskolát, megálmodta és életre hívta a Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivált. Kórusaival - hatalmas élményt adva a gyerekeknek – bejárta Európát. Pedagógiai elvei, értékrendszere, lelkesedése a muzsika és a magyar nyelv iránt mindannyiunk számára példaértékű.

 

ÉLETMŰ KATEGÓRIA

Dévai János népzenész, népzenetanár, etnográfus a debreceni Délibáb Együttes alapító tagja, amely meghatározó jelenség volt a népzenei újhullám indításában koncertekkel, táncházakkal, népzenetanítással. A Délibáb Népzenei Műhely keretében, a Kölcsey Megyei Művelődési Központ munkatársaként népzenegyűjtés, oktatás, táborszervezés terén jelentős tevékenységet végzett. A Magyar Rádió Népzenei Szerkesztőség egykori szerkesztője, majd vezetője, a KÓTA Népzenei Bizottságának és Tanácsadó Testületének, valamint a KÓTA Aranypáva gála szintű minősítések zsűrijének évtizedek óta eredményes tagja.

Dr. Ordasi Péter karnagy, főiskolai tanár pályáját a Kecskeméti Kodály Iskolában kezdte, majd Szegeden és Békéscsabán tanított, végül nyugdíjazásáig a Debreceni Egyetem karvezetés és zeneelmélet tanára, kórusvezetője volt. Iskolai és felnőtt kórusaival számos bel- és külföldi versenyen nyert rangos díjakat. Zenepedagógiai és zeneelméleti tárgyú írásait a ZeneSzó és a Parlando folyóiratok, valamint a Napkút Kiadó publikálta. 2016-ban KÓTA karnagyi díjat vehetett át, most példaértékű pedagógiai és kórusvezetői munkásságáért Életmű-díjban részesül.

 

KOTA 2021

 

KÓRUS KATEGÓRIA

Hunyadi Véndiák Kórus - Sebestyénné Farkas Ilona karnagy
A kórus 2006-ban alakult a Hunyadi János Általános Iskola 50 éves jubileuma alkalmából. Az egykori diákokból Sebestyénné Farkas Ilona karnagy csodálatos zenei közösséget varázsolt. Megalakulásuk óta - a legnemesebb kodályi hagyományokat megtartva - itthon és a határon túl is számos nagy sikerű koncerten, kórustalálkozón és versenyen vettek részt.

Kecskeméti Kodály Iskola Antanténusz Kórusa - Szegediné Tóth Ildikó karnagy
Az Antanténusz Kórus a Kecskeméti Kodály Iskola 4. és 5. osztályos diákjaiból alakult énekkar. Céljuk a magyar gyermekkari irodalom igényes megszólaltatása, számos kurzuson, fesztiválon és kórusversenyen szerepeltek már nagy sikerrel. Mindezek mellett fontos szerepet vállalnak Kecskemét zenei életében is. Karnagyuk Szegediné Tóth Ildikó, aki nemzeti hagyományokra építve, az európai kulturális értékeket szem előtt tartva, magas szintű oktatásban részesíti a gyerekeket.

Szent Korona Kórus - Molnár Ottó és Pászti Károly karnagyok, Czibulya Márk kóruselnök
A felvidéki Ipolybalog Szent Korona Kórusa 1997-ben alakult. A kórus elnöke Czibulya Márk, karnagyai Molnár Ottó és Pászti Károly. Tevékenységük középpontjában az egyházi zene áll. Repertoárjuk a gregoriántól a reneszánsz, barokk és romantikus templomi zenén át a kortárs magyar egyházzenéig terjed. Számos európai országban léptek fel az elmúlt negyedszázad alatt, őrizve a nemzeti hagyományokat, valamint számos bel- és külföldi verseny díjazottjai. Nevükhöz fűződik Daróci Bárdos Tamás Szent Korona Miséjének és a Himnusz a Szent Koronáról című művének ősbemutatója.

 

ZENESZERZŐ ÉS ZENEÍRÓ KATEGÓRIA

Dr. Balatoni Sándor karnagy, zeneszerző, orgonaművész a Pécsi Tudományegyetem adjunktusa, a pécsi Piusz templom orgonistája és karnagya, a Pannon Filharmonikusok orgonistája, a Mecsek Kórus karnagya, Junior Prima Díjas. Számos rangos elismerést nyert már karnagyként a Mecsek Kórussal, valamint zeneszerzőként kórusműveivel - ezek közül kiemelkedik az Európai Kórus Szövetség I. díja, valamint a MÜPA Jubileumi Zeneműpályázatán nyert díj.

 

TANÁR KATEGÓRIA

Dr. Cseh Béla karnagy, címzetes iskolaigazgató, népdalkörvezető a bajai Eötvös József Főiskola Gyakorló Általános Iskolájának címzetes igazgatója, a Gyakorló Iskolák Szövetsége alapító és tiszteletbeli elnöke, az Eötvös József Főiskola generációkat nevelő, Gyémánt Díszokleveles tanára, a tízszeres Aranypáva minősítésű, 50 éves Sükösdi Népdalkör vezetője. Munkáját töretlen nívóval, hatalmas szakmai tudással és sokakat segítő derűvel végzi.

Horváth Istvánné Vereb Rozália zenepedagógus, kántor, karnagy köztiszteletben álló személyiség. Nemzedékeket oktatott és nevelt Komárom-Esztergom megyében magas szakmai színvonalon az énekre, zenére és kóruskultúrára, valamint karmelita lelkiségének köszönhetően a becsületes, önzetlen és másokért élő keresztény életre. A jelenleg már 15 éve a vezetése alatt működő Komáromi Katolikus Énekkar tevékenységének fő célja a templomi szolgálat, de részt vesznek városi, egyházmegyei és országos kórustalálkozókon, rendezvényeken is.

Justinné Ládi Etelka ének-zene tanár, karnagy a győri Kazinczy Ferenc Gimnázium nyugalmazott ének-zene tanára. Karnagyként vezette a Győri Pedagógus Kórust, alapító karnagya volt a Cant'Art énekegyüttesnek. Sok évig megyei szakfelügyelőként végezte lelkiismeretes és segítőkész munkáját, számtalan minősítő hangversenyen, zenei versenyen zsűrizett, és ma is számos, a zenei pályát választó növendéket készít fel sikeresen az általános iskolás korosztálytól a felsőoktatásba készülőkig ének-zene, szolfézs, zeneelmélet tárgyból.

 

KOTA 2021

 

KARNAGY KATEGÓRIA

A kolozsvári születésű Krasznai Gáspár karnagy, ének-zene tanár zeneakadémiai tanulmányait követően számos neves együttes mellett dolgozott korrepetítorként illetve karnagyként. 2006-tól a budapesti Madách Gimnázium tanára és kórusvezetője, 2010-től a Budaörsi Sapszon Ferenc Kórus vezető karnagya, 2013-tól a 110 éves Fővárosi Énekkart is ő irányítja. Együtteseivel számtalan nemzetközi elismerést és díjat nyert már. Karnagyi munkáját az igényesség, ötletgazdagság és szakmai tudás jellemzi.

Szabó Sipos Máté karnagy, karmester több évtizede aktív formálója a hazai zenei életnek. Hosszú évek óta az Egri Szimfonikus Zenekar vezető karmestere, de dolgozott a Magyar Állami Operaház karigazgatójaként és karmestereként, a Debreceni Kodály Kórus vezető karnagyaként és a debreceni Csokonai Színház zenei vezetőjeként, valamint a Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny művészeti bizottságának tagjaként.Tanított a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen és a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karán is. Nagy hangsúlyt fektet a fiataloknak szóló zenei ismeretterjesztésére, és fontos feladatának tartja a kortárs zene népszerűsítését, nevéhez számos ősbemutató fűződik. 2021 decemberétől a Vass Lajos Kamarakórus vezető karnagya. Különösen érdeklik a különböző művészeti ágak fúziójának lehetőségei, melyek alapján számos izgalmas előadást, színpadi produkciót hozott már létre.

 

ZONGORAKÍSÉRŐ KATEGÓRIA

Körtesi András zongoraművész Marosvásárhelyen született, diplomáját Bukarestben szerezte, 1989 óta Pécsett él, tanít a zeneiskolában és a Janus Pannonius Tudományegyetemen is. Rendszeresen kíséri a kórusokat, mindig magas művészi színvonalon. Sikerrel közreműködött számos CD felvételen, rádiófelvételeken.

Nagy Márta zongoraművész, korrepetítor, zenepedagógus korábban a Zeneakadémia, jelenleg a Weiner Leó Zeneművészeti Szakgimnázium tanára. Világhírű művészek kamarapartnere, számos professzionális és nem hivatásos kórus kísérője. Említést érdemel - ami zongorakísérők esetében elég egyedülálló -, hogy több művet Nagy Márta ösztönzésére írtak zeneszerzők, többek között Szőnyi Erzsébet, Daróci Bárdos Tamás. Jelentős kultúrtörténeti kutatásaival is hozzájárul a magyar kórusélethez.

Dr. Pusztainé Puskás Zsuzsanna zenepedagógus, zongoratanár, zongorakísérő, 34 éve, a kórus alapítása óta a keszthelyi Helikon Kórus kamarapartnere, kísérője, de a város és a környék más énekkaraival is gyakorta működik együtt. Több bel- és külföldi fesztiválon, minősítéseken kísérte kiválóan a kórust. Hűsége, megbízhatósága és magas színvonalú művészi munkája nélkülözhetetlen a térség zenei életében.

Szarka Andrea tanár, zongorakísérő a székesfehérvári Primavera Kórus oszlopos tagja, zongorakísérője, szervezője, menedzselője, valamint a Teleki Blanka Gimnázium kórusainak, szólistáinak nélkülözhetetlen zongora- és orgona kísérője. Fáradhatatlan, lelkiismeretes, kiváló muzsikus, emellett rendkívül szerény és nagyszerű ember.

 

KÓRUSÉNEKES, KÓRUSTITKÁR KATEGÓRIA

Antalffy Zsuzsa kórusénekes, a Prelude Kórusért Alapítvány elnöke 40 éve énekel, kezdetben a G. Horváth József által vezetett Közgáz-kórusban, majd 20 éve a Prelude Vegyeskarban. Szervezi a kórus életét, utazásait, táborait, kottáit, programjait. Áldozatos, szívből jövő munkáját köszönjük meg ezzel a díjjal.

Karbuczky Zoltán kórusénekes 62 évet töltött el a kórusmozgalomban, jelenleg is 4 kórus munkájában vesz részt, két egyházi kórusban, egy népdalkörben és a Kaposvári Zenekedvelők Kórusában. Megbízható és nélkülözhetetlen pillére Kaposvár zenei életének. Összesítése szerint csak az elmúlt 10 évben több mint 1500 próbán vett részt, és csaknem 600 fellépésen énekelt!

Rácz Beatrix kórusénekes, az Andor Ilona Baráti Társaság Kodály Kórusának titkára a ’60-as évek óta tagja volt az Andor Ilona nevével fémjelzett ikonikus Kodály Leány-, később Nőikarnak. Az újjáalakulás utóbbi 25 éve alatt motorja, szervezője, titkára az énekkarnak, munkája során mindig az Andor Ilona által megszabott utat, Bartók és Kodály örökségét tartotta szem előtt. Énekesként is szólamának legmegbízhatóbb tagja, aki a karnagy és a kórus teljes bizalmát élvezi.

Rácz Zoltán nyugalmazott rendőr alezredes a Szolnoki ÁFÉSZ-Kórus egykori tagja, 45 éve kórusénekes, jelenleg a Szolnoki Kodály Kórus elnöke. Felelősségteljesen szervezi a kórus turnéit, koncertjeit, biztosítja az egyesület infrastruktúráját, nélkülözhetetlen tagja az együttesnek.

 

NÉPZENEI EGYÜTTES KATEGÓRIA

Bugyi Népdalkör és Citerazenekar - Kaszásné Márkus Magdolna együttesvezető
40 éve alakult Bugyi községben a Népzenei Műhely, amelyből széles korollót átfogva, sok tehetség került ki. Számos énekesük azóta szóló karrierbe is fogott, vagy népzene tanár lett. Az induló együttes a Bugyi Népdalkör és Citerazenekar volt, amely többszörös Aranypáva díjas, Nagydíjas lett. Jelentős szerepet töltenek be a település kulturális életében. Műsoraikhoz dalaikat számos tájegységről válogatják. Több generációt neveltek a népzene szeretetére.

Hajdúsági Népzenei Együttes – Kanczel család, Debrecen
A Hajdúsági Népzenei Együttest 2016-ben alapította Kanczel József lányaival, Kanczel Bíborkával és Kanczel Csengével. Többszörös Aranypáva díjas, Nagydíjas népzenei trió. A nagyapa, Kanczel János citerakészítő, adatközlő citerás. A gyermekei, unokái viszik tovább a családi, hajdúsági ízes, magával ragadó hagyományokat. Feladatuknak tartják a népzene megszerettetését minden korosztállyal. Közös, vidám zenélésük hangulatát szeretnék megmutatni közönségüknek.

 

KOTA 2021

 

NÉPZENEI KATEGÓRIA

Bartók Béla Vésztői Népdalkör - Tóth Gyula együttesvezető
A többszörös Aranypáva és Nagydíjas népdalkör a bartóki gyűjtőhely népzenei hagyományait magas szinten őrzi. Céljuk ezen népdalkincseknek a továbbadása. Az Együttes vezetője 2018 óta a Vésztő Kultúrájáért kitüntetéssel elismert Tóth Gyula, a Népművészet Ifjú Mestere. A népdalkör aktívan részt vesz Vésztő város közösségi életében és 20 éve oszlopos szervezői a településen megrendezett népzenei tábornak. Hitvallásuk Szent Ágoston szavai: „Aki énekel, annak szíve csordultig megtelik szeretettel.”

Érdi Bukovinai Székely Népdalkör - Kóka Rozália alapító és Juhász Gáborné együttesvezető
Az Európa-díjas együttest Kóka Rozália, a Népművészet Mestere, az MMA tagja alapította 1971-ben. Később a KÓTA Zenekar- és Népdalkör-vezetői tanfolyamán végzett Juhász Gáborné lett a Népdalkör vezetője. Céljuk a bukovinai székelyek népdalkincsének, népszokásainak összegyűjtése, továbbadása. Az elmúlt közel fél évszázad alatt több, mint 1000 fellépésük volt, és tartották a kapcsolatot más bukovinai székely közösségekkel.

 

NEMZETISÉGI KATEGÓRIA

Mosonmagyaróvári Horvát Nemzetiségi Énekkar – Kiss Veronika karnagy
A Mosonmagyaróvári Horvát Nemzetiségi Kórus a város egyik kiváló énekkara. 15 éve alakultak azzal a céllal, hogy gondozzák és ápolják a horvát nyelvet, őrizzék dalaikat, és képviseljék a horvát nemzetiség összetartozását. Horvát népdalokat, egyházi énekeket, kórusműveket énekelnek. Rendszeres szereplői a városi kórustalálkozók mellett a megyei, a horvát nemzetiségi kórustalálkozóknak, valamint az ausztriai, a horvátországi és a szlovákiai énekkari találkozóknak.

Ozvena Budapesti Szlovák Kórus - Hollósy Tiborné együttesvezető
Az énekkar 20 éve alakult. Célja a szlovák népdalok, a szlovák kóruszene, a hagyományok ápolása. Repertoárjukon népdalok, népdalfeldolgozások, valamint többnyelvű klasszikus és kortárs kórusművek is szerepelnek. Rendszeresen fellépnek szlovák nemzetiségi rendezvényeken Magyarországon és Szlovákiában. IX. alkalommal szerveztek nemzetközi kórustalálkozót Budapesten a szomszédos országok szlovák kórusai részvételével. A kórus elnyerte a magyarországi szlovákok legnagyobb elismerését, a NEMZETISÉGÜNKÉRT-díjat; a Pro Cultura Minoritatum Hungariae-díjat, s 2021-ben a NEMZETISÉGEKÉRT-díjat.

Wetschescher Nachtigallen Kórus - Fazekasné Gombár Mónika karnagy
A Wetschescher Nachtigallen Kórus azzal a céllal alakult 27 éve, hogy a Vecsésen fellelhető német népdalokat összegyűjtik, s továbbadják a fiatalabb generációnak. A kórus tagjai kiváló énekesek, akik a magyarországi és a nemzetközi fesztiválokon is kiemelkedő eredményeket, díjakat, minősítéseket kaptak. Többször szerepeltek a Magyar Rádió, a Német Nemzetiségi TV műsorában, többszörös Arany Rozmaring-díjasok. Harmonika kísérőjük Kreisz László.

 

ZENEKARI KATEGÓRIA

Esztergomi Szimfonikus Zenekar – Reményi László karmester
Az Esztergomi Szimfonikus Zenekart 1968-ban alapította Reményi Károly. Az együttes tagjai a városi zeneiskola tanárai és növendékei, valamint lelkes amatőrök voltak. Reményi László 2012-től fokozatosan vette át a zenekar vezetését, kitartó lelkesedéssel folytatva az édesapja által elkezdett munkát. Az utóbbi években a csökkenő anyagi támogatás, és a járványhelyzet okozta szigorítások megviselték a zenekart. A próbák és koncertek elmaradtak, de az esztergomiak emlékezetében és Reményi László későbbi terveiben továbbra is él az Esztergomi Szimfonikus Zenekar.

 

KOTA 2021

 

POSTUMUS KATEGÓRIA

Pálinkás Péter karnagy a Magyar Rádió Énekkarának korábbi énekművésze, szólamvezetője, a Honvéd Férfikar egykori karnagya, a debreceni Csokonai Színház Énekkarának vezetője. A hivatásos énekesi pálya mellett kórusvezetőként dolgozott az Építők Vegyeskara, a KISZ Ifjúsági Kórus, az Ikarusz Vegyeskar, a Vasas Kórus, a HVDSZ Férfikar, a Semmelweis Vegyeskar, a VPOP Liszt Ferenc Férfikar élén. 1984-től egészen haláláig vezette karnagyként az azóta már 117 éves Tunsgram Kodály Zoltán Férfikart, 2017-től pedig az Ozvena Budapesti Szlovák Kórust. Életműve elismeréseként 2002-ben elnyerte a Magyar Kultúra Lovagja címet. Kiváló karnagy, példamutató személyiség volt, emlékét szeretettel őrizzük.

Révész László karnagy hegedű és zeneszerzés tanulmányai után 1949-ben, még főiskolásként lett a Vándor Kórus dirigense, s egészen 1999-ig vezette az énekkart, amelynek mind a mai napig örökös karnagya.1957-től a Munkásőrség Központi Kórusának művészeti vezetője volt, később az annak jogutódjaként működő Vám- és Pénzügyőrség Liszt Ferenc Férfikarát irányította. Kórusaival számos nemzetközi díjat nyert, turnézott velük Európa-szerte és a tengerentúlon is, karnagyi munkáját több lemezfelvétel őrzi. Vezető tanárként és szakfelügyelőként működött a budapesti általános és középiskolákban, majd 1960-ban a Magyar Rádió szimfonikus rovatának vezetője lett. 1984-től néhány éven át a Rádió komolyzenei osztályának helyettes vezetője volt.

Sturmann Jenőné hegedűtanár, népzenész, együttesvezető 4 évesen kezdte meg tanulmányait zenét szerető és művelő családjában. A Palócföld térségében kiemelkedő vonós együttesek vezetője, hegedűtanára, tehetséges gyerekprímások pályára állítója, népdalkörök vezetője, népzenei táborok, továbbképzések előadója. Az 1989-ben alapított ESZTAM zenekar vezetője. Munkásságát 2015-ben Csohány-díjjal jutalmazta Pásztó Város önkormányzata, majd Pedagógus Szolgálati Emlékérmet kapott, illetve Nógrád Megye Veres Pálné díját kapta meg a megyében végzett kulturális munkájáért. Eredményes munkásságát tanítványai éltetik, viszik tovább.

Szabó Lajos Konrád karnagy, tankerületi igazgató ének-történelem tanárként kezdte pályáját Csopakon, majd a Balatonfüredi Önkormányzat Kulturális Osztályának vezetője, végül sok évig tankerületi igazgató volt. A Paloznaki Kórus alapító karnagya. Mindössze 57 évesen távozott közülünk, de igényes, értékes, magas színvonalú karnagyi munkáját, a közösséget összetartó szeretetteljes egyéniségének emlékét őrzi hűséges kórusa. 

Dr. Tamási László karnagy, főiskolai tanár nyugdíjazásáig a Nyíregyházi Egyetem oktatójaként dolgozott. Az ország egyik legkiválóbb nőikara, a debreceni Kölcsey Kórus karnagyaként nemzetközi hírnevet szerzett, de ezen kívül számos más kórust is vezetett, melyekkel nemzetközi versenyeken rangos helyezéseket és karnagyi díjakat nyert el. Fontos küldetésének érezte hozzájárulását a határon túli magyar kóruskultúrához is. 27 hazai és erdélyi kortárs zeneszerző művének ősbemutatóját köszönhetjük neki. A KÓTA Művészeti Bizottságának nélkülözhetetlen és mindenki által becsült, szeretett tagja volt. Muzikalitása, művészi alázata, magas szakmai tudása, szeretetreméltó egyénisége örök emlék marad.

 

MECÉNÁS KATEGÓRIA

C. Tóth Zoltán karnagy, egyházzenész, kulturális szervező hittel vallja, hogy a közös éneklés - legyen az a templomban a hívekkel vagy kórussal - megnyitja a szíveket és imádságként összeköti Istennel a lelkeket. Ennek jegyében hívta életre 2010-ben a keszthelyi Dalünnepet, a nem hivatásos kórusok találkozóját. Maga több kórust is vezet: a Keszthelyi Magyarok Nagyasszonya Plébániatemplom karnagy-orgonistájaként az általa alapított Salve Regina Kórust; a Keszthelyi Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola Gyermekkórusát, valamint a Zalaszántói Pávakört. Keszthelyen és környékén fáradhatatlanul szervezi a koncerteket, fellépési lehetőséget biztosítva az ország bármely részéből érkező kórusok számára.

Nagy Mária és Bokács Ferenc művelődésszervezők, Debrecen
Nagy Mária pályáját óvónőként kezdte, majd népi játszóház vezetői, népi kismesterségek szakoktatói képesítést szerzett, illetve hagyományőrző civil szervezetek munkájába kapcsolódott be.
Bokács Ferenc közművelődési szakember, művelődésszervező, nonprofit menedzser. Célul tűzte ki az érdeklődő fiatalok megismertetését a népzenével, néptánccal, az idősebb korosztály támogatását hagyományainak ápolásában.
Mindketten fáradhatatlan szervezői és kiemelkedő lebonyolítói éveken keresztül a debreceni KÓTA Aranypáva Népzenei Minősítőknek, Regionális Népzenei Találkozóknak, Cívis Népzenei Fesztiváloknak, népzenei és néptánc táboroknak, hangszeres bemutatóknak, kiállításoknak, népzenei koncerteknek, táncházaknak.

Seres Tünde a turai Bartók Béla Művelődési Ház igazgatója, a város sikeres énekegyüttesének, az Aranypávás Turai Énekmondóknak a tagja. Tura város és a Galga-mente hagyományai ápolásának, átadásának meghatározó személyisége, több szakmai konferencia, fesztivál, népzenei találkozó szervezője, támogatója. Munkáját hosszú idő óta nagy tudással, töretlen akarattal és szeretettel végzi. Segítőkész, komoly szakmai tudással rendelkező szakember.

Sipos Tamásné Mikola Irén nyugalmazott énektanár, karvezető, győri és országos hatókörű zenei rendezvények szervezője, 21 évig Győr ének szaktanácsadója, főtanácsos. Az általa évtizedeken át szervezett győri szakmai rendezvények - az Éneklő Ifjúság, a Furulyafesztivál, a megyei népdaléneklési versenyek, a Karnagyi Klub, az Énektanári Műhely - mindig nagy érdeklődésre tartottak számot. Országos rendezvényei is sikeresek voltak: a Győri Országos Zenei Nevelési Konferencia, a XXI. Éneklő Ifjúság Szakmai Napok szervezőjeként végzett odaadó, fáradhatatlan, mindig igényes munkája, lelkes, szeretetteljes hozzáállása példaértékű.

ATEMPO.sk
Fotó: Thaler Tamás