Janda Iván karnagy-tanár 100. születésnapjára emléktábla készülne közadakozásból

Janda Iván és Vass Lajos

15 éve távozott körünkből a felvidéki magyar zenei élet egyik meghatározó alakja, Janda Iván, az 58 éve rendszeres tevékenységet kifejtő Szlovákiai Magyar Tanítók Vass Lajos Kórusának karnagya és művészi vezetője, tanár, kultúraszervező.

Közelgő 100. születésnapja alkalmából több civilszervezet és polgári társulás úgy döntött, hogy a pozsonyi Duna utca 13 szám alatt működő magyar intézmény homlokfalán (a Szalatnai Rezső tábla mellett) egy emléktáblával idézi fel az utókornak 34 éves intézmény-igazgatói és 61 éves művészeti tevékenységét.

A Tanítókórus egykori motorja - Janda Iván tanár-karnagy emlékére

A cél megvalósítása érdekében közadakozást hirdetnek az alábbi, a Ligetfalui Polgári Társulás elkülönített számlaszámán. Kérik, a számlatulajdonosnak szóló üzenetben írják be Janda Iván nevét.

OZ Petrzalka-Engerau-Ligetfalu p.t. számlaszáma:
ČSOB – Československá obchodná banka, a.s., Žižkov 11, 811 02 Bratislava
IBAN: SK18 7500 0000 0040 2992 4862
SWIFT/BIS: CECOSKBX
Megjegyzés: Janda Iván

 

Janda Iván

 

Janda Iván 1923. július 3-án született Pozsonyban. Gyermekkorát a Nyitra (Pográny) melletti Lapáson töltötte, ahol édesapja (Janda Árpád) tanítóként működött. A pozsonyi magyar gimnáziumban érettségizett, majd a Komenský Egyetem Bölcsészkarán tanári oklevelet szerzett.

A pozsonyi I. majd III. Gimnáziumban kezdett el tanítani 1946-ban. 1950-ben már az induló magyar tanítási nyelvű Pedagógiai Gimnázium tanára, 1954-től igazgatóhelyettese, majd 1958-tól az említett tanítóképző, valamint a Pozsonyi Magyar Tanítási Nyelvű Alap- és Középiskola (később gimnázium) közös igazgatója lett. Ebben a tisztségében 28 esztendőt töltött el, egészen 1986-ig, a nyugdíjba vonulásáig.

Egyik megalapítója az Ifjú Szívek Dal- és Táncegyüttesnek, majd 1964. november 27-én Szíjjártó Jenő zeneszerzővel és Gyurcsó István költővel a Csehszlovákiai Magyar Tanítók Központi Énekkarának (CSMTKÉ), amelynek 2007. április 2-án bekövetkezett haláláig karnagya és művészeti vezetője volt.

EZ, ATEMPO.sk
Fotó: Tanítókórus