Néphagyomány az oktatásban - Felvidéki országos szervezetek egyeztető fóruma

Néphagyomány az oktatásban - Felvidéki országos szervezetek egyeztető fóruma

Április végén a Comenius Pedagógiai Intézet és a Hagyományok Háza Hálózat – Szlovákia 14 országos szervezet képviselőjét hívta meg szakmai egyeztetésre Komáromba. A széleskörű, a hatékony hagyományközvetítés céljából megrendezett találkozóról Illés Gábor, a Hálózat munkatársa számolt be.

„A találkozót – a felvidéki óvodák és iskolák, valamint a két szervezet korábbi közös pedagógus-továbbképzéseit elvégzők körében végzett – kérdőíves felmérés előzte meg, mely a hagyományközvetítés megvalósulásának jelenlegi állapotára, és azoknak az igényeknek az összegzésére irányult, melyek intézményi szinten, illetve a pedagógus-továbbképzések szintjén a hagyományközvetítés szakmaiságának javításához kapcsolódnak.

A beérkezett vélemények feldolgozása alapján a két szervezet egy

stratégiai tervezetet állított össze, mely 7 terület és 31 részterület keretében foglalja össze a néphagyomány oktatásba történő beépítésének lehetőségeit.

Ennek birtokában országos magyar szervezeteket kerestünk fel együttműködési szándékkal. Ezek közé – többek között – oktatással, néphagyománnyal vagy annak egyes területeivel foglalkozó állami intézmények, szakmai egyesületek, valamint társulások tartoztak.

 

Néphagyomány az oktatásban - Felvidéki országos szervezetek egyeztető fóruma

 

A pozitív visszajelzések alapján tizennégy szervezet tizenhét képviselőjével szerveztük meg április végén a komáromi találkozót. A fórum eredményének tartjuk, hogy olyan szervezetek is egy asztalhoz ültek, akik e témakörben korábban még nem egyeztettek. A félreértések elkerülése végett az összejövetel elején tisztáztuk, hogy nem feladatokat kívánunk adni, hanem az együttműködés szándékával hívtuk össze a szimpóziumot.

A megbeszélés mindvégig pozitív hangulatban folyt, s a hozzászólók számos érdemi felvetéssel gazdagították a közös munkát, de felmerült több, az együttműködés egyes pontjait érintő nehezítő tényező is.

A további lépésként össze kell foglalni a találkozón elhangzottakat, és egy-egy témakör mentén szűk körű egyeztetéseket kezdeményezünk az adott szervezetekkel a konkrét területen felmerülő lehetőségek és feladatok ügyében. Ezt követően szeretnénk az együttműködési szándékainkat minden szervezettel külön-külön megkötendő személyre szabott, konkrétumokat tartalmazó megállapodásban tisztázni.”

 

Résztvevők a főszervezőkön kívül: A Szlovák Köztársaság Oktatási, Tudományos, Kutatási és Sportminisztériuma, az Állami Pedagógiai Intézet, a Konstantin Filozófus Egyetem Közép-Európai Tanulmányok Kara, a Selye János Egyetem Tanárképző Kara, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, a Szlovákiai Magyar Történelemtanárok Társulása, a CSEMADOK, a Szlovákiai Magyar Kézműves Szövetség, a Táncfórum – Szlovákiai Magyar Néptáncosok Szakmai Egyesülete, a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség, a Felvidéki Magyar Értéktár és a Katedra Társaság

Csermák Zoltán, ATEMPO.sk