Teltházas, mosolygós oktatás – magyar hagyományközvetítés a nyitrai egyetemen

Négy évre tekint vissza a Hagyományok Háza Hálózat - Szlovákia a Néphagyomány az oktatásban címmel meghirdetett képzése a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karán. Az elmúlt időszakot Dr. Bárczi Zsófia, a kar dékánja értékeli.

 

„Eredményes négy évre tekinthetünk vissza. A Néphagyomány az oktatásban kurzussal egy olyan tantárgyat valósítottunk meg a Hagyományok Háza Hálózat-Szlovákiával, ami mindezideig nem volt nálunk.

A hallgatók rendkívül lelkesen kapcsolódtak be a foglalkozásokba.

Nemcsak a tartalma miatt kedvelték meg – hiszen óvodapedagógusok és jövendőbeli tanítók vettek részt rajta, s a népi kultúrának fontos szerepe van a tudásanyag átadásában szinte minden tantárgyon belül – hanem a formája miatt is megszerették. Igen, ezek az összejövetelek a tanórai foglalkozásnál sokkal kötetlenebbek, szabadabbak voltak.

A résztvevők érdeklődését az is felkeltette, hogy a megszokott pedagógusokon kívül külső szakemberekkel is kapcsolatba kerülhettek. Az oktatók a terület kiváló ismerői, ’terepről’ érkeztek, és kötetlen formában adták át tudásukat. Nagyon ’mosolygós’ órák voltak, hiszen nem a megszokott forma mellett folytak e találkozók, nagyon sok volt a módszertani és gyakorlati rész, a népi gyerekjátékok, ritmus- és mozgásfejlesztő gyakorlatok, népdalok, néptáncos alapismeretek elsajátítására és átadásának megismerésére irányuló tevékenység.

Természetesen a megszokott vizsgaformák, mint például a tesztírás is megmaradt, s a hallgatók általában kiváló eredményeket értek el. Ez az oktatók elkötelezett, professzionális tudását is tükrözi, tudásukat át tudták adni, s a hallgatók érdeklődését fel tudták kelteni: játszva sajátították el a tananyagot, amit később ugyancsak játszva adhatnak tovább a gyerekeknek.

 

Teltházas, mosolygós oktatás – magyar hagyományközvetítés a nyitrai egyetemen

 

A hallgatók minden évben kiértékelik – tantárgyakra lebontva – a karon folyó oktatást,

a Néphagyomány az oktatásban mindig kiváló minősítést kap, s kérik is, hogy a tanterv része maradjon.

Eredetileg a kezdeményezés egyéves kísérletnek indult, s sikerként könyveljük el, hogy immár negyedik éve az oktatás része. ’Teltházas’ tantárgy, általában többen jelentkeznek rá, mint amennyi hely van.”

 

A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara és a Hagyományok Háza Hálózat – Szlovákia közötti szakmai partnerségnek köszönhetően 2019-ben bekerült az óvodapedagógus- és tanítóképzés tantervébe a Néphagyomány az oktatásban című kurzus. A képzés szabadon választható, C kategóriás tantárgyként valósul meg, négy modulból áll, célja a hagyományközvetítés formáinak elméleti és gyakorlati megismerése és beépítése az oktató-nevelői munkába. A kurzus oktatói a folklorisztika és a pedagógia terén egyaránt jártas szakemberek, szakmai felelőse Varga Norbert. Az elmúlt négy évben – 180 hallgató részvételével – összesen hét kurzust tartottak.

Csermák Zoltán, ATEMPO.sk