Ők kapták a 2022-es KÓTA díjakat

Ők kapták a 2022-es KÓTA díjakat

Megtartotta idei díjátadó ünnepségét a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége – KÓTA. A nem hivatásos kórus-, zenekari és népzenei élet kiemelkedő képviselőinek a Magyar Kultúra Napja alkalmából nyújtották át a kitüntetést, melyet a díj 2004-es megalapítása óta a szövetség szakmai bizottságainak javaslatai alapján ítél oda a szervezet.

A KÓTA-díjakat számos különböző kategóriában osztják a kiemelkedő eredménnyel végzett művészi munka és a közösségért végzett áldozatos tevékenység elismerésére – idén 14 kategóriában 29 díjazottat ünnepelhettünk.

 

KOTA 2021

 

A Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium Nagytermében tartott átadó ünnepségen a hagyomány szerint az érintett együttesek közül néhányat meg is lehetett hallgatni: fellépett az Országos Széchényi Könyvtár Kórusa Eckhardt Mária és Gupcsó Ágnes vezényletével, valamint a Durányik László vezette Aurin Leánykar. Hallhatta még a közönség a Szabadkai Zeneiskola Népi Ének Tanszék képviseletében a Dalkötő Énekegyüttest és a Zlatovez (Aranykötés) Triót - művészeti vezetőik Török Noémi és Tamara Štricki Seg.

A díjakat többek köt Birinyi József, a KÓTA társelnöke, Mindszenty Zsuzsánna, a KÓTA társelnöke, Zemlényi Katica, a KÓTA Felnőtténekkari Szakbizottságának elnöke és mások adták át.

 

A 2022-es évre vonatkozó KÓTA-díjakat az alábbi személyek, együttesek és intézmények kapták.

 

KÓTA - NAGYDÍJ

ROZGONYI ÉVA karnagy, tanár - Kettős hivatását a legendás Békés-Tarhosi énekes iskola alapozta meg, a miskolci Zeneművészeti Szakiskolában Kardos Pál gazdagította és mélyítette el. A Zeneakadémián Szőnyi Erzsébet és Vásárhelyi Zoltán növendékeként 1964-ben kapott kitüntetéses diplomát. Tanított Szolnokon, Szegeden, Kecskeméten és az Egyesült Államok intézményeiben óvodától felső fokig gyakorlatilag minden korosztályt. Együtteseit szisztematikus kórusnevelő munkával jelentős hazai és nemzetközi sikerekre vezette. Nemzeti és nemzetközi kórusversenyek zsűrijének tagja, illetve elnöke. Határainkon belül és kívül számos karnagyi kurzust tartott, a legközelebbit ez év nyarára tervezi. Egyéb elismerések mellett Liszt-díj és Bartók-Pásztory-díj fémjelzi a munkásságát. Az a cappella irodalom széles spektrumú repertoárja mellett jelentős zenekari kíséretes művek előadása kapcsolódik az általa 33 évig vezetett Bartók Kórus tevékenységéhez. Hangversenyeit kórusainak kristálytiszta hangzása, valamint a művek mélyreható ismeretéből fakadó, azok lényegét megragadó szuggesztív előadás jellemzi. Tudását, zenei műveltségét, sokirányú tapasztalatait a magyar kóruskultúra szolgálatába állította, kórusszövetségünk munkájának a mai napig alapvető támasza.

 

KÓTA 2022

 

ÉLETMŰ KATEGÓRIA

Erdősné Fagler Erika ének-zene tanár, kóruskarnagy - Szülővárosa, Szeged kóruséletének évtizedek óta nélkülözhetetlen részvevője. A Szeged Városi Kórusegyesület vezetőségi tagja, a Pro Musica Alapfokú Művészeti Iskola alapítója. Szerteágazó tevékenysége ének-zene tanárként, szakvezetőként, karnagyként, kórus- és iskolaalapítóként, a kórusélet és a zenei versenyek szervezőjeként jelentős mértékben gazdagította a város kulturális életét . Elismertsége, tekintélye, töretlen munkabírása és értékrendje példaértékű.

Dr. Tóthpál József címzetes főiskolai tanár, kandidátus - Pályájának egyes szakaszai a közművelődéshez, a felsőoktatáshoz, a kultúrakutatáshoz, más szakaszai a művészeti-zenei közélethez, a magyar kórusmozgalomhoz és a hangversenyszervezéshez kötődnek. Tóthpál József 1980-1993-ig a KÓTA főtitkára, majd a Választmány elnöke volt, jelenleg tiszteletbeli elnöke. Személye szorosan összefonódik a KÓTA újkori történetével - ezzel a díjjal köszönjük meg mindazt, amit a magyar kórusmozgalomért tett.

 

KÓRUS KATEGÓRIA

Az Országos Széchényi Könyvtár Kórusa - Az Országos Széchényi Könyvtár Énekkara 1970 őszén alakult. Az együttes különleges célja, hogy a közkinccsé tegye az Országos Széchényi Könyvtárban őrzött kevéssé ismert műveket. Több, mint öt évtizeden át végzett páratlan szakmai munkájuk emeli őket a legkiválóbbak közé. Az énekkar alapító és vezető karnagya Eckhardt Mária, hangképző tanára és másodkarnagya Gupcsó Ágnes.
A díjat átveszik: Eckhardt Mária és Gupcsó Ágnes karnagyok

dős Csenki Imre Vegyeskar - Az énekkar több mint 30 éves fennállása alatt egyik bástyája a vidéki, kisvárosi énekkaroknak. A civil szervezetként működő együttes számára nagyon fontos, hogy ápolják és – első sorban régiójukban - népszerűsítsék a magyar kóruskultúra hagyományait. Az énekkar az évek alatt egy nagy családdá nőtte ki magát: gyerekektől egészen a nyugdíjasokig énekelnek a kórusban. Karnagyuk immár 10. éve Szűcs Magdaléna.

 

ZENESZERZŐ ÉS ZENEÍRÓ KATEGÓRIA

Bánkövi Gyula zeneszerző - A Bartók Rádió vezető szerkesztő munkatársa. Munkásságában fontos helyet foglalnak el a kórus kompozíciók. Érdeklődése a különleges hangzások iránt nem csupán zenekari- és elektroakusztikával kombinált kamaraműveiben, hanem kórusdarabjaiban is tetten érhető. A felnőtt énekkarok mellett gyermekkarra, illetve a legkisebbek számára is szívesen komponál.

Ittzésné Kövendi Kata zeneíró, pedagógus - Ének- zene tanár, angol szakos nyelvtanár, szakíró, fordító, a kecskeméti Kodály Iskolában generációkat tanított csaknem öt évtizeden át. A zenei angol tárgy megteremtője. Nevéhez fűződik az első angol-magyar zenei szaknyelvi szótár, valamint a Kodály nyomában Budapesten című könyv. Munkássága a zenei angol területén egyedülálló és nélkülözhetetlen.

 

TANÁR KATEGÓRIA

Jámborné Márkus Emőke és Jámbor Zsolt ének-zene tanárok - Jámborné Márkus Emőke és Jámbor Zsolt a Kecskeméti Református Általános Iskola és a Kecskeméti Református Gimnázium tanárai. Mindketten hosszú évek óta meghatározó zenei szakemberei Kecskemétnek. Pedagógiai munkásságuk, kórusvezetői tevékenységük, a kodályi hagyományok valamint a protestáns egyházzenei értékek megőrzésében kifejtett tevékenységük példaértékű.

Seres Attiláné ének-zene tanár, karnagy, népdalkörvezető - Mezőtúr város díszpolgára, nyugalmazott történelem, ének-zene tanár, karnagy, az ének-zene munkaközösség vezetője, tanfelügyelő. A több mint 50 éve működő, többszörös Aranypáva-díjas mezőtúri Mongol-Agrár Zrt. Népdalkörének művészeti vezetője. Félévszázados, kiemelkedő színvonalú, elhivatott zenepedagógusi, karnagyi, népdalkörvezetői munkásságát ismerjük el a KÓTA-díjjal.

 

KARNAGY KATEGÓRIA

Durányik László karnagy, ének-zene tanár - 1995 óta a Kecskeméti Kodály Iskola tanára, karnagya. Az elmúlt évtizedekben Magyarország egyik legsikeresebb kóruscsaládját nevelte ki. Diákjai egy rendkívüli értékrendet, látásmódot, kulturális szemléletet, világlátást, a csapatszellem és a közös munka szépségeit tapasztalhatják meg a kóruséneklés csodáján keresztül. Több nemzetközi verseny zsűritagja, nemzetközi konferenciák, tanfolyamok vezetője, karnagya, tanára, a Kodály koncepció elkötelezett „nagykövete”.

Nemes József karnagy, ének-zene tanár - A debreceni Szent Efrém Görögkatolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanára, a Lautitia Kóruscsalád karnagya. Irányítása alatt közel 200 kórustag énekel hétről hétre az iskola különböző kórusaiban. Számos hazai és nemzetközi verseny rangos díjának birtokosa.
Munkájában különös hangsúlyt kap a barátságos és vidám légkör, egy olyan közösség megteremtése, ahol az elfogadás, valamint az összetartozás jegyében élik meg a közös alkotás örömét.

 

ZONGORAKÍSÉRŐ KATEGÓRIA

Schárfy Zoltánné Halmos Erika zenetanár, korrepetítor - A soproni Horváth József Alapfokú Művészeti Iskola zongoratanára és korrepetítora, Sopron kulturális életének aktív formálója, kóruskoncert nélküle szinte elképzelhetetlen. Több helyi énekkart kísér fellépéseken, minősítéseken, országos és nemzetközi fesztiválokon. Alapító tagja és állandó zongorakísérője a Sonitus Scarbantiae (Sopron Hangja) Női Karnak. Négy évtizedes munkássága elismeréseként most KÓTA-díjban részesül.

Varga Csilla zongoraművész - Varga Csilla a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola elvégzése után az Országos Filharmónia szólistája lett. Repertoárjában a zongora - és kamaraművek széles skálája szerepel, a XX. századi magyar zeneszerzők műveinek tolmácsolását különösen fontosnak tartja. A zongorista növendékek tanítása mellett fiatal művészek zenei továbbképzésében is részt vesz. Az Erkel Ferenc Vegyeskar munkáját közel húsz éve segíti zenei-támogatói, zongorakísérői munkájával.

 

KÓRUSÉNEKES, KÓRUSTITKÁR KATEGÓRIA

Istántsuly Dezső kórusénekes - 1962 óta – 60 éve - hűséges tagja a Győri Liszt Ferenc Kórusnak. 1972 óta titkára, 2020-tól elnöke. Lehetetlent nem ismerő szervező és közösségépítő vezéregyénisége példaértékű. Jelenleg is hűséggel, lelkesen és fiatalos lendülettel segíti a karnagy és a kórus munkáját.

Pintér Örs kórusénekes - Építészmérnök, 51 éve a Budapesti Monteverdi Kórus tenor énekese és sokirányú segítsége, aki az együttes életének jelentős eseményein, a Monteverdi Fesztiválok szervezésében, az utazásokban, a jubileumok és a rendszeres hangversenyek körüli teendőkben mindig nélkülözhetetlen volt. Szerény és fáradhatatlan tevékenységét, valamint a fél évszázad kóruskoncertjein való éneklését köszönjük meg e díjjal.

Dr. Tóth Katalin kórusénekes - Már kisgyermek korában kitűnt énekhangjával és kitűnő tanulmányi eredményeivel. A Semmelweis Orvostudományi Egyetem elvégzése után a III. kerületi Óbudai utcai Házi gyermekorvosi rendelőben, és iskolaorvosként is szolgált. Emellett több, mint 50 évig nagy örömmel, odaadással és különös hűséggel énekelt a Torockó téri Pasaréti Református Egyházközség Palló Imre Énekkarának szoprán szólamában.

 

NÉPZENEI EGYÜTTES KATEGÓRIA

Csesztregi Pávakör - A kis zalai faluban, Csesztregen 1971-ben alakult az elszánt, jó énekes férfiakból népdalkör, hogy saját népdalaikat éltessék. Az ízes zalai dalok mellett más tájegységekről is merítenek zenei anyagot magával ragadó előadásaikhoz. Molnár Ferencné művészeti vezető és Ifj. Horváth Károly népzenekutató szakmai felkészítésével a zalai “tiszta forrás” ikonikus hírvivőivé váltak. A KÓTA Népzenei Staféta átvevőjeként a Zenei Világnapi Népzenei Találkozó házigazda szerepét töltötték be. Munkásságukkal hétszer érdemeltek ki Aranypáva-Nagydíjat. A KÓTA elnöksége a félévszázados kiemelkedő tevékenységéért KÓTA-díjat adományoz a Csesztregi Pávakörnek.

Csili Népdalkör - A pesterzsébeti Csili Népdalkör 2004 óta teremti, ápolja mintaszerűen a „tiszta forrásból” merített népdalos hagyományokat. Szeghalmi Ágnes karnagy, ének-zene tanár vezetésével, a KÓTA-val együttműködve rendezik meg a rangos Pesterzsébeti Népzenei Találkozókat, minősítőket, szakmai továbbképzéseket. A kétszeres Aranypáva-díjas együttes a Kárpát-medencében, a világban kiemelkedő hírvivője a magyar népzenének. Elhivatott munkásságukat a KÓTA elnöksége KÓTA-díjjal ismeri el.

Csókai Csalogány Asszonykórus - Kiss Tóth Erika elnök, Tóth Rozália művészeti vezető - A csókai Móra Ferenc Magyar Művelődési Egyesület Csalogány Asszonykórusa 27 éve töretlen lelkesedéssel, a felmenőktől tanult veretes, ízes bánáti stílussal, jó kedvvel kiáltja világba a csókai népdalokat, az elődök ma is aktuális, éltető üzenetét. Tóth Rozália népdalkörvezető és Kiss Tóth Erika egyesületi elnök irányításával a csókai csalogányok Bodor Anikó-díjat, a Vass Lajos Nagydíjat, KÓTA Olsvai-díjat és többször Aranypáva-Nagydíjat érdemeltek ki. Dalaikat, vajdasági népénekeiket, népi imádságaikat előadásaikon túl színvonalas CD-k, dalgyűjteményes kiadványok hirdetik. Kiemelkedő hagyományőrző munkásságukat a KÓTA elnöksége KÓTA-díjjal ismeri el.

 

NÉPZENEI KATEGÓRIA

Szabadkai Zeneiskola Népi Ének Szak - A Vajdaságban egyedül ezen intézményben működik Népi ének szak, melynek legjobb népdalos növendékei - köztük a tanszak jelenlegi vezetője, Török Noémi is - a magyar népzenei mozgalom legmagasabb szintjét képviselik. Szólistáik, a Dalkötő Leánykórus többszörös Aranypáva-Nagydíjas, „Hajnal akar lenni” Kárpát-medencei Népdalverseny- és “Felszállott a páva” győztes. A Szabadkai Zeneiskola Népi Ének Szakának Magyarországon is ható, kiemelkedő munkásságát KÓTA-díjjal ismerjük el.

Nyársapáti Népdalkör - A hagyományokban szegényesebb alföldi településen a többszörös Aranypáva-díjas és Aranypáva-Nagydíjas Nyársapáti Népdalkör az egész magyar nyelvterületről válogatott népdalok, hangszeres zenék jól szerkesztett színpadra állításával teremtett példamutatóan gazdag hagyományt, Nagy Erzsébet együttesvezető és Kovács László KÓTA-díjas népzenész, művészeti vezető irányításával. Magas színvonalú munkásságukat KÓTA-díjjal ismerjük el.

Pörbölyi Népdalkör és Citerazenekar - Tolna megye hagyományokban gazdag tájegységén, a Sárközben található az alig 600 lakosú Pörböly, amelynek háromszoros KÓTA Aranypáva-díjas Népdalköre és Citerazenekara - Bogár István, a Népművészet Mestere, majd Antal István Gábor, a bajai Eötvös József Tanítóképző Főiskola adjunktusa és Jozic Szilvia egyesületi elnök irányításával - 40 éve kiemelkedő szinten élteti, műveli, népszerűsíti a népzenei örökséget idehaza és külföldön. A gemenci erdő népzenei hírnökei 2022-ben KÓTA-díjban részesülnek.

 

NEMZETISÉGI KATEGÓRIA

Gyulai Pro Musica Román Kórus - 1991 novemberében alakult az énekkar. Létszámuk 25 fő, a tagok között pedagógusok, diákok, nyugdíjasok, különböző foglalkozású gyulai román emberek énekelnek. Repertoárjuk az európai kórusmuzsika klasszikus, romantikus és modern irányzatai mellett mai román szerzők műveit, román egyházi énekeket, román és magyar népdalfeldolgozásokat is tartalmaz.

Nikola Tesla Szerb Közoktatási Központ Kórusa - Olivera Mladenovic-Munisic karnagy - A Budapesti Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium általános iskolai és gimnáziumi Leánykórusa 1994-ben Olivera Mladenovic - Munisic ének-zenetanár kezdeményezésére alakult meg. Műsorrendjükben szerb népdalfeldolgozások, szerb és nemzetközi hírű szerzők egyházi és világi művei szerepelnek. Fellépésük nélkül ma már elképzelhetetlen a budapesti szerb kulturális és társadalmi események sora.

 

ZENEKARI KATEGÓRIA

Pécsi Vonósok - Az 1975-ben alakult, nem hivatásos, tehát polgári foglalkozást folytató muzsikusokból álló zenekar a nagy koncertek mellett hangsúlyt fektet arra, hogy a gyerekeket játékos ismeretterjesztő matiné koncerteken, a fiatalokat cross-over produkciókon keresztül szólítsák meg. Gyakran adnak karitatív jellegű, jótékony célú hangversenyeket is fogyatékkal élőknek, elviszik az élő zene hangjait idősek otthonába, de akár a börtönbe is. Missziójuknak tekintik, hogy Baranya megye kisebb településein is megszólaljon az élő komolyzene.

 

POSTUMUS KATEGÓRIA

Bartal Lajos ének-zene tanár, karnagy - A Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium nyugalmazott ének-zene tanára, az iskola egykori igazgatóhelyettese, 44 évet tanított egykori gimnáziumában. Karizmatikus egyéniség volt, kisugárzása mindenkit magával ragadott. Tanítványainak utat nyitott, élményeket, erőt és önbizalmat adott a tudás és a zene szeretete mellé. Elkötelezett és aktív tagja volt a KÓTÁNAK, itthon és külföldön is elhivatottan képviselte a szervezetet.

Torják Vilmos zenepedagógus, karnagy, karmester - A Salgótarjáni Ifjúsági Fúvószenekar, a Salgótarjáni Ifjúsági Szimfonikus Zenekar, a Salgótarjáni Bányász Fúvószenekar, a Nagybátonyi, később Doráti Kamarazenekar egykori művészeti vezetője, a Váczi Gyula Alapfokú Művészeti Iskola volt zenetanára. Zenekaraival állandó résztvevője volt a város kulturális életének; küldetésének érezte, hogy a művészi értékek iránti igényt újra felélessze Salgótarjánban és környékén.

 

MECÉNÁS KATEGÓRIA

Gyüdi Sándor Liszt-díjas karnagy, karmester, zeneigazgató - A Szegedi Szimfonikus Zenekar igazgatója több évtizede résztvevője a szegedi, a hazai és a nemzetközi zenei életnek. A kórusmuzsika iránti elkötelezettsége vezette a matematika-fizika tanári hivatás irányából a zenei pályára a Canticum Kamarakórus, majd a Szegedi Nemzeti Színház Kórusa, a Szegedi Egyetemi Énekkar valamint a Debreceni Kodály Kórus élére, és napjainkig irányítója a szegedi Vaszy Viktor Oratóriumkórusnak is. 1994-ben hozta létre a Szeged Városi Kórusegyesületet, melynek huszonöt éven át látta el elnöki teendőit. A KÓTA-díj köszönet széles látókörű, karizmatikus közösségalakító tevékenységétért, több évtizedes, fáradhatatlan munkájáért.

Kecskés Barbara szerkesztő-műsorvezető, Bartók Rádió - A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi karán végzett magyar szakon majd művelődés- és felnőttképzési menedzserként, később a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem ének- kamaraművész szakán szerzett felsőfokú képesítést. A Bartók Rádió szerkesztő-műsorvezetőjeként 2017 óta vezeti az „Énekelj velünk” című heti kórusmagazint, amely a vokális zene, a kórusok és kórusvezetők, illetve az aktuális koncertek egyik legfontosabb megjelenési alkalma lett. Kecskés Barbara kiváló, empatikus riporter, aki mindig a legmagasabb szinten felkészült, számára a műsorkészítés valódi hivatás.

ATEMPO.sk
Fotó: Thaler Tamás