Janda Iván karnagy-tanár 100. születésnapja alkalmából emléktáblát adnak át Pozsonyban

16 éve távozott körünkből a felvidéki magyar zenei élet egyik meghatározó alakja, Janda Iván, az 59 éve rendszeres tevékenységet kifejtő Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vass Lajos Kórusának karnagya és művészi vezetője, tanár, kultúraszervező.

Közelgő 100. születésnapja alkalmából több civilszervezet és polgári társulás együttműködéséből a pozsonyi Duna utcai MTAG épületének homlokfalán (a Szalatnai Rezső tábla alatt) egy emléktáblával idézik fel az utókornak 34 éves intézmény-igazgatói és 61 éves művészeti tevékenységét.

A Tanítókórus egykori motorja - Janda Iván tanár-karnagy emlékére

Az emléktábla ünnepélyes avatójára 2023. június 30-án, pénteken 15.00 órakor kerül sor, ahol a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vass Lajos Kórusának tagjai is közreműködnek.

 

A megnövekedett költségek miatt továbbra is várják az adományokat az emléktáblára. Kérik, a számlatulajdonosnak szóló üzenetben írják be Janda Iván nevét.

OZ Petrzalka-Engerau-Ligetfalu p.t. számlaszáma:
ČSOB – Československá obchodná banka, a.s., Žižkov 11, 811 02 Bratislava
IBAN: SK18 7500 0000 0040 2992 4862
SWIFT/BIS: CECOSKBX
Megjegyzés: Janda Iván

 

Janda Iván

 

Janda Iván 1923. július 3-án született Pozsonyban. Gyermekkorát a Nyitra (Pográny) melletti Lapáson töltötte, ahol édesapja (Janda Árpád) tanítóként működött. A pozsonyi magyar gimnáziumban érettségizett, majd a Komenský Egyetem Bölcsészkarán tanári oklevelet szerzett.

A pozsonyi I. majd III. Gimnáziumban kezdett el tanítani 1946-ban. 1950-ben már az induló magyar tanítási nyelvű Pedagógiai Gimnázium tanára, 1954-től igazgatóhelyettese, majd 1958-tól az említett tanítóképző, valamint a Pozsonyi Magyar Tanítási Nyelvű Alap- és Középiskola (később gimnázium) közös igazgatója lett. Ebben a tisztségében 28 esztendőt töltött el, egészen 1986-ig, a nyugdíjba vonulásáig.

Egyik megalapítója az Ifjú Szívek Dal- és Táncegyüttesnek, majd 1964. november 27-én Szíjjártó Jenő zeneszerzővel és Gyurcsó István költővel a Csehszlovákiai Magyar Tanítók Központi Énekkarának (CSMTKÉ), amelynek 2007. április 2-án bekövetkezett haláláig karnagya és művészeti vezetője volt.

EZ, ATEMPO.sk
Fotó: Tanítókórus