Szentély kint és bent - Mayer Éva kiállításmegnyitója Kassán

Szentély kint és bent - Mayer Éva kiállításmegnyitója Kassán

2022. február 3-án, csütörtökön 17.30-kor nyílik Mayer Éva somorjai származású Munkácsy-díjas grafikus- és festőművész Szentély kint és bent című önálló kiállítása a kassai FiguratiF Galériában.

A kiállítás március 1-ig látható hétköznap 10.00 és 18.00 óra között.

A belépés ingyenes. Mindenkit szeretettel várnak a szervezők. A rendezvény az aktuális óvintézkedések betartása mellett kerül megrendezésre.

 

Munkáimban évek óta foglalkozom az aktuális társadalmi-, szociális, szociológiai problémákkal, mely szorosan összeköthető a személyes életemben megtapasztalt élményekkel, kérdésekkel. Gyakran tabu témákat feszegetek, mint a betegség, társadalmi-kisebbségi konfliktusok, az előítéletesség problematikája, a migráció vagy az elmúlás, a gyász, illetve a gyászfeldolgozás gondolatisága. Az egyén és a társadalom viszonya, a közép-európai identitás mibenléte foglakoztat. A személyességen túl azon vagyok, hogy általánosabb érvényűvé formáljam a mondanivalót a kollektív tudat bevonásával, a vizuális kód-rendszer segítségével, amitől közérthetőbben és könnyebben befogadhatóak munkáim. Számomra az alkotás nem öncélú tevékenység, hanem kutatási folyamatként értelmezem, melynek logikusan felállított rendszere van. Legfőképpen gondolatiságában és az egyes képzőművészeti műfajok határainak feszegetésével, illetve összekapcsolásával célom, hogy munkáim a legmegfelelőbb módon interpretálják témáim sokoldalúságát. Munkám alapját képezi a tudományos megközelítés, úgy gondolom, a tudomány és a művészet nem két különálló világ, egy tőről fakadnak.

Törekszem arra, hogy alkotásaimmal elősegítsek egyfajta interaktivitást, közlékenységet, hogy nyitottságra, elgondolkodásra, együttműködésre, toleranciára serkentsem a közönséget – nem csupán tematikai, hanem egyéni műfaji/technikai megoldásaim révén is. Ezzel együtt figyelem és összegzem a befogadó köz&oouml;nség reakcióit, az általam feldolgozott témáról. Legfontosabb számomra, hogy munkáimon keresztül próbáljak segíteni, rávilágítani olyan kérdésekre, legfőképpen olyan tabu témák érintésével, feldolgozásával, melyekről nem „szívesen” gondolkodunk, beszélünk, pedig életünk szerves részei. A kiállításaimnak köszönhetően azt tapasztalom, hogy a befogadók is képesek nyíltabban, közlékenyebben kommunikálni e „bizarr” témákról, felém, egymással.

Szándékom a hagyományos módszerek alkalmazásán túl a kísérleti grafika határainak tágítása és feszegetése. Foglalkoztat a grafika „térgrafikává” való alakítása, grafika-installációim többnyire hely specifikusak és meghatározó szerves részét képezik a térnek. Gyakran tervezem őket szakrális terekbe, ahol szokatlan párosításként egymást jól kiegészítve működik a köznapiság és a szakralitás. Az installációk mellé hangot vagy mozgóképet is párosítok.

ATEMPO.sk