Mesék az Alsó-Garam mentéről - Kelemen Petra Piroska mesél online

2021. április 4-én, vasárnap 15.00 órától a bényi (Felvidék) származású fiatal mesemondó, Kelemen Petra Piroska hoz két friss, vidám és tanulságos történetet „Mesék az Alsó-Garam mentéről” címmel a Hagyományok Háza jóvoltából.

A történeteket még gyerekként hallott bényi nagyszüleitől, id. Kelemen Páltól és Fotyi Mária Magdolnától. A két mese a Titkos szerelem és a Figyelj, ne legyél szamár!

 

Kelemen Petra Piroska úgy emlékezik vissza a családi mesemondási alkalmakra, hogy az szinte mindig a résztvevő gyerekek személyiségére, viselkedésére szabott tanulságos történetek elmondása volt, az élethez, az emberséghez szerettek volna fogódzót adni az idősek úgy, hogy a gyerekek magukra ismerjenek a mese formában előadott példazatokban. Az igaztörténetek, anekdoták máshol is úgy keringtek a faluban, hogy ki-ki a saját rokonságára, ismerősi körére „szabta” a szövegfolklór egyes vándormotívumait.

Első történetünk, a Titkos szerelem is ilyen, egy szerelmi történetet is elmond benne Piroska, de a végén a csalimesékhez hasonlóan szándékosan, tréfásan „tévútra vezeti” a hallgatóságát.

A második történet, a Figyelj, ne legyél szamár! pedig eredetmondai színezetű narratívumok egybeszövése. A Lammel Annamária-Nagy Ilona-féle Parasztbiblia gyűjteményében is olvashatunk hasonló szövegeket a vallásos népi epika szinte végtelen terméséből, de Piroska ezt az állatok egyes tulajdonságairól szóló, tanmese-szerű történetet is saját falujában gyűjtötte.

 

ITT NÉZD ONLINE

 

ATEMPO.sk