Madách évszázadai – nemzetközi tudományos konferencia Alsósztregován

Madách évszázadai – nemzetközi tudományos konferencia Alsósztregován

2023. október 4-én és 5-én, szerdán és csütörtökön Madách évszázadai címmel nemzetközi tudományos konferenciát szerveznek az alsósztregovai Madách-kastélyban.

A Madách Imre születésének 200. évfordulója alkalmából rendezendő tudományos konferencia az életmű sajátos sokszínűségét kívánja középpontba helyezni. Madách Imre a magyar kultúra egyik meghatározó személyisége, munkássága számos területet fog át, így kiválóan alkalmas a kultúra sokrétűségének felmutatására.

Az esemény célja Madách Imre életének és életművének feltérképezése a legújabb kutatások tükrében.

Az előadók Magyarországról, Lengyelországból és Szlovákiából érkeznek. A konferencián elhangzó előadásokat publikáció formájában is megjelentetik.

Mindenkit szeretettel várnak a szervezők.

 

Program

Október 4. (szerda)

09.00 Regisztráció
09.30 A konferencia megnyitása

A konferenciát megnyitja: Jarábik Gabriella a SzNM – A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumának igazgatója
SzNM főigazgatóságának képviselete
Mészáros András – a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács elnöke
Csapláros Andrea – a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetségének képviselője és a Magyar Géniusz Program Ideiglenes Kollégiumának képviselője
Ľuboslav Dobrocký – Alsósztregova község polgármestere

1. szekció – Elnök: Csehy Zoltán - Tárgytörténet, filológia, dráma

10.00 Szilágyi Márton: Madách reformkori öröksége (Tárgytörténeti metszetek)
10.20 Sirató Ildikó: A Mózes dráma digitális kritikai kiadásával kapcsolatos munka “kulisszatitkai”
10.40 Praznovszky Mihály: Madách Imre alakja a magyar drámairodalomban
11.00 Vita

2. szekció – Elnök: Babus Antal - Életmű, motívumtörténet, költészet

11.20 Fűzfa Balázs: A ’minden’, a ’semmi’ és a ’küzdés’ motívuma a magyar költészetben Madách előtt és után
11.40 Borbás Andrea: Madách Imre Mária királynő és Krúdy Gyula Az első Habsburg című művei, avagy használta-e Krúdy Madách művét forrásként?
12.00 Polgár Anikó: „Hellász napos, olajfás partjain”. Az antikvitás mint ideál Madách Imre Ó- és újkor című versében
12.20 Bárczi Zsófia: Madách Imre elbeszélései
12.40 Vita

3. szekció – Elnök: N. Tóth Anikó - Madách redivivus I.

14.20 Nagy Csilla: „S mást tevél-e?” Rezonanciák Madáchra
14.40 Görözdi Judit: Az ember tragédiájának kortárs értelmezése Esterházy Mercedes Benz c. művében
15.00 Csehy Zoltán: Madách-mintázatok az operaszínpadon
15.20 Vita

4. szekció – Elnök: Fűzfa Balázs - Madách redivivus II.

15.30 Mizser Attila: Tragédia 2.0. A továbbírás lehetőségei
15.50 N. Tóth Anikó: Az ember tragédiája 2.0 – A Závada-változat(ok)
16.10 Németh Zoltán: Madách-allúziók és -újraírások a kortárs magyar irodalomban
16.30 Vita

5. szekció – Elnök: Sirató Ildikó - Variációk Tragédiára

17.00 Hermann Zoltán: A londoni szín
17.20 Varga Emese: Az ember tragédiája a cseh és szlovák színpadokon
17.40 Csiszár Mirella: Az ember tragédiája színházi bemutatói Erdélyben
18.00 Gajdó Tamás: Az ember tragédiája a magyar diaszpórában
18.20 Vita

19.30 Arany János: A nagyidai cigányok - Gál Tamás Jászai Mari- és Deszkák díjas színművész (Csavar Színház)

 

Október 5. (csütörtök)

6. szekció – Elnök: Görözdi Judit - Az „idegen” Madách – fordítások, befogadástörténet

09.00 Babus Antal: Az ember tragédiája orosz recepciója
09.20 Magdalena Roguska-Németh: Az ember tragédiája lengyel recepciója
09.40 Jitka Rožňová: Madách Imre szlovák fordításának jellegzetességei
10.00 Vita

7. szekció – Elnök: Rózsafalvi Zsuzsanna - Irodalom, módszertan, társművészetek

10.15 Sidó Anna: A Tragédia a képzőművészetben
10.35 Petres Csizmadia Gabriella: „Küzdj és bízzál!” – Műveltségi táblajáték Az ember tragédiája alapján
10.55 Kovács Anna: Balázs János és Madách
11.15 Vita

8. szekció – Elnök: Praznovszky Mihály - Életrajz, családtörténet, kultusz

11.50 Gréczi-Zsoldos Enikő: Madách Imre érzései és viszonyulásai a levelezése tükrében
12.10 Szászi Zoltán: Beszámoló a Madách-rokonsággal kapcsolatos családtörténeti kutatásokról
12.30 Bolemant Lilla: „Könnyű ítélni a felületesnek“ – Fráter Erzsébet hagyatéka
12.50 Csanda Gábor: Madách a (cseh)szlovákiai magyar intézményi térben. A pozsonyi Madách Könyv- és Lapkiadó, illetve a Madách-díj története
13.10 Rózsafalvi Zsuzsanna: Egy filológiai láncszem képekben. Elmélkedések egy Tragédia szövegmódosulásáról, valamint a filológia és muzeológia kapcsolatáról
13.30 Vita, a konferencia zárása

15.00 Megemlékezés a költő haláláról – egy-egy szál virág elhelyezése Madách Imre sírjánál.
Emlékbeszédet mond Praznovszky Mihály, Közreműködik Híves István.

ATEMPO.sk