Ők kapták a 2020-as KÓTA díjakat a rendhagyó díjátadón (+VIDEÓ)

Kettős jubileum - 70 éves a Magyar Állami Népi Együttes, 20 éves a Hagyományok Háza

A Magyar Kultúra Napján, 2021. január 22-én tartotta idei rendkívüli, online díjátadó ünnepségét a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége – KÓTA.

A nem hivatásos kórus- és népzenei élet kiemelkedő képviselőinek szimbolikusan nyújtották át a kitüntetést, melyet a díj 2004-es megalapítása óta a szövetség Művészeti Bizottsága javaslatai alapján ítél oda a szervezet. A KÓTA-díjakat számos különböző kategóriában osztják a kiemelkedő eredménnyel végzett művészi munka és a közösségért végzett áldozatos tevékenység elismerésére – idén 12 kategóriában 42 díjazottat ünnepelhetünk.

A díjazottak között van Felvidékről Szabó Jolán, aki a generációkat átfogó Csallóközkürti Népdalkör mellett több éve vezeti a nyékvárkonyi és a padányi népdalkört, illetve a Dunaszerdahelyi Városi Művelődési Központ mellett működő Tiszta Forrás Népdalkört. Irányítása alatt számos KÓTA Aranypáva Népzenei Minősítőn, Nagydíjas Gála hangversenyen mutatkoztak be, ahol mindig a legmagasabb szintű minősítéseket szerezték meg. A népdalok, népszokások felkutatásával, hiteles továbbadásával, fáradhatatlan tanító és szervező munkájával érdemelte ki a díjat.

 

 

A 2020-as évre vonatkozó KÓTA-díjakat az alábbi együttesek és személyek kapták.

KÓRUS KATEGÓRIA

A keszthelyi Helikon Kórus 1987-ben alakult, Kendeh Gusztávné vezetésével, számos kórustag az alapítás óta énekel. A kórus a Keszthelyi Értéktárba is bekerült. Rendszeresen adnak koncerteket bel- és külföldön egyaránt, de mindig kiemelten fontos számukra a keszthelyi rendezvényeken való részvétel. Repertoárjukban egyházi és világi művek is szerepelnek. Az elmúlt harminc évben számos elismerésben részesültek.

Nagykanizsa Város Vegyeskara története több, mint négy évtizedre nyúlik vissza. Alapító karnagyuk Poszaveczné Arany Ida volt. Jelenleg, 2015 óta Cseke József a szakmai irányító. Az elmúlt években több nemzetközi fesztiválon, versenyen szerepeltek, ahol rangos díjakat kaptak. Gazdag repertoárjukban az egyetemes kórusirodalom alkotásai mellett kortárs magyar művek is szerepelnek.

A debreceni Szivárvány Gyermekkar több évtizedes múltra visszatekintő együttes, mely mindig a legmagasabb színvonalon képviseli a magyar kicsinyek kórusai értékrendjét. 1991 óta karnagyuk Deli Gabriella (maga is a Szent Efrém Görögkatolikus Általános Iskola egykori diákja), akinek célja, hogy a gyerekek népdalokon, népi gyermekjátékokon, népszokásokon keresztül ismerjék meg a magyar kultúra gyökereit. Repertoárjuk felöleli a zeneirodalom teljes skáláját a gregoriántól a 21. század gyermekzenéjéig.

 

KARNAGY KATEGÓRIA

Blazsek Andrea a Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskola énektanára és kórusainak vezetője, valamint a Solymári Szokolay Bálint Nőikar karnagya. Kórusaival rendszeresen részt vesz a KÓTA központi rendezvényein. A Nőikar Solymár hírnevét a határokon túl is öregbítette: Erdélyben, és Európa számos országában jártak már. Elhivatott zenepedagógus, akinek az a hitvallása, hogy az ének-zene nem tantárgy, hanem ennél sokkal több - a léleknevelés eszköze. A tananyag csak eszköz, amellyel élményt adhatunk olyan zenei értékek által, melyek a mi lelkünket már átmosták. A magyar kórusélet meghatározó egyénisége.

Pethőné Kővári Andrea a bajai III. Béla Gimnázium énektanára és kórusvezetője, az ő irányításával működik az intézmény Vadvirág Népdalköre is. 1991-ben alapította meg az Ad Libitum Kórust, illetve 2013 óta vezeti Baja Város Cantabile Gyermekkarát is. Együtteseivel bel- és külföldön is szép sikereket ért el. Munkássága révén Baján az elmúlt évtizedekben színes zenei élet bontakozott ki, felnőttek és diákok egyaránt neki köszönhetik a zene világában való elmélyülés lehetőségét.

Dr. Sándor Zoltán DLA a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézetének habilitált egyetemi tanára, karvezetője. Rendszeresen tart mesterkurzusokat az Erasmus program kereteiben bel- és külföldön. Az általa vezetett Hassler Énekegyüttessel és a Miskolci Bartók Kórussal rangos díjakat nyert különböző versenyeken, fesztiválokon. A KÓTA Tanácsadó Testületének tagja.

Tóth Márton a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola tanára, az Exultate Fiúvegyeskar, valamint a Gemma Énekegyüttes vezetője. Az elmúlt években kórusaival rendszeresen szerepelt a KÓTA rendezvényein, kiemelkedő régizenei produkciókat nyújtva - de a kortárs zene területén is otthonosan mozognak. A Gemma Énekegyüttes több ízben is résztvevője volt külföldi fesztiváloknak, versenyeknek - ezzel is erősítve a magyar kóruskultúra elismertségét.

Kovácsné Fódi Krisztina a Magyarországi Német Ének-, Zene- és Tánckarok Országos Tanácsa (Landesrat) ének szekciójának elnöke, Artisjus-, Rauscher György- és Stefan Kerner-díjas karnagy, a Kardos Pál emlékérem birtokosa, mesterpedagógus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Tanárképző Központjának tanára. Gyermek- és felnőtt kórusok, valamint német népzenei csoport vezetője Dorogon és Csolnokon. Tanári, karnagyi pályája és a német zenei hagyományok éltetésében, átadásában végzett kiemelkedő munkássága példaértékű.

 

ZENESZERZŐ, ZENEÍRÓ KATEGÓRIA

Dr. Szabó Balázs zenetörténész, zeneesztéta, református egyházzenész, a győri Széchenyi István Egyetem Művészeti Karának oktatója, egyetemi docens. A Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság tagja, a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja. A Magyar Református Egyház Generális Konventje Liturgiai és Himnológiai Bizottságának rendes tagja. Legfőbb kutatási területe a magyar zenetörténet, kiemelten Bartók Béla, Gárdonyi Zoltán és Gárdonyi Zsolt életműve. Publikációinak hosszú sora jelentős tudományos és művészi munkáról tanúskodik.

 

TANÁR KATEGÓRIA

Dr. Döbrössy János az ELTE Tanító- és Óvóképző Kara Ének-zenei Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense, a KÓTA Ifjúsági és Zenepedagógiai Szakbizottságának tagja. Rendszeresen zsűrizik a KÓTA felnőtténekkari és ifjúsági minősítésein. Kórusaival - a Vox Humana Nőikarral, a Nyitnikék Gondozónői Kamarakórussal, valamint az ELTE TÓK Nőikarával - állandó szereplője a magyar kóruséletnek. Az ELTE TÓK Zenés Színpad vezetője, számos szakmai továbbképzés szervezője, sokrétű művészeti, tanári és aktív szakmai közéleti tevékenységet végez.

Farnadi Tamara a győri Bartók Béla Ének-zenei Általános Iskola tanára, karvezetője, a Kokas Klára Agape Zene-Életöröm Alapítvány által szervezett felnőttképzés oktatója. Hitvallása, hogy a Kokas-pedagógia beépíthető a mindennapos zenei nevelésbe. Ezáltal valósulhat meg a kodályi filozófia koncepciója, mely a „kokasi” úton az új generációkat is könnyebben megszólíthatja. Munkásságával, lelkesedésével, teremtő képzeletével az örök értékeket képviseli.

Radics Teréz a hajdúdorogi Szent Bazil Görögkatolikus Általános Iskola énektanára, karnagya. Hosszú évek óta Debrecenből jár a dorogi gyerekekhez, akik között létrehozott több énekkart is. Az évek során Radics Teréz az iskola és a város zenei arcává vált. Tanítványainak mindig különleges műsorokat állít össze, melyekkel átfogó ismereteket szerezhetnek zenei kultúránkról.

Tóth Mária 1981 óta a veszprémi Lovassy László Gimnázium ének-zene tanára, karvezetője, a művészeti munkaközösség vezetője. Az iskola színes programjait, valamint kórustalálkozókat, közös hangversenyeket, baráti találkozókat szervez, évtizedek óta nagy sikerrel. Kórusaival számos rendezvényen nyerte el a fődíjat és különdíjakat is kapott. 2003-ban megalapította a gimnázium fiú diákjaiból a Virtus Népzenei Együttest, akikkel szintén szép sikereket értek el. Szeretett, megbecsült tanáregyéniség.

Hajdú Ágota ének-népzene tanár, a gyermek népzenei oktatás módszertanának szakértője. A nyíregyházi Vikár Sándor Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola citera és népdalének tanára. Tanítványai mindig kiemelkedően szerepelnek az Aranypáva Népzenei Minősítőkön. A KÓTA népzenei zsűrijeiben, továbbképzésein, táboraiban tanít, és sikeres pályázatokkal segíti a népzenei mozgalom fejlődését. Tehetségprogramjain belül sok fiatalt állított már zenei pályára.

Szabó Jolán a generációkat átfogó Csallóközkürti Népdalkör mellett több éve vezeti a nyékvárkonyi és a padányi népdalkört, illetve a Dunaszerdahelyi Városi Művelődési Központ mellett működő Tiszta Forrás Népdalkört. Irányítása alatt számos KÓTA Aranypáva Népzenei Minősítőn, Nagydíjas Gála hangversenyen mutatkoztak be, ahol mindig a legmagasabb szintű minősítéseket szerezték meg. A népdalok, népszokások felkutatásával, hiteles továbbadásával, fáradhatatlan tanító és szervező munkájával érdemelte ki a díjat.

 

POSTUMUS KATEGÓRIA

Kleeberg Strohmayer Mária 1957-ben született. 1978-tól dolgozott a budapesti Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnáziumban. 1986-tól 25 éven át a Zeneakadémia gyakorlatvezető tanára, 1995-től az ELTE Zenei Tanszék módszertan tanára volt. Számtalan bemutató órát tartott kerületi, budapesti, valamint országos továbbképzéseken, a Kodály-módszer alkalmazását Amerikából, Svédországból és Németországból érkező szakemberek számára is bemutatta. A Bárdos Iskola Kicsinyek Kórusának élén felejthetetlen, szívmelengető produkcióira valamennyien emlékezünk. Magas színvonalú szakmai tudása, ügyszeretete mindig megkérdőjelezhetetlen volt. Kedves, mosolygós arcát, közvetlen egyéniségét nem felejtjük el.

Zákányi Zsolt 1925-ben született. Karizmatikus művész, nagyszerű tanító, valódi közösségteremtő személyiség volt. Hat évtizeden át volt aktív a zenei életben, s mindenütt, ahol tevékenykedett, kiváló kórusok, magas színvonalú produkció született keze nyomán.1958-ban került Kaposvárra, a Vikár Béla Vegyeskart 1964-től vezette, mellette énektanárként a gimnáziumi vegyeskar vezetője is volt. Évtizedekig tanított a Kodály Iskolában. Somogy megyei KÓTA-titkárként, majd elnökként sokat tett a megye és az ország kóruskultúrájának fejlődéséért. Ahogyan Kodály Zoltántól tanulta: büszkeséggel és alázattal egész életét a magyar kultúra, a magyar zene szolgálatába állította, s csak az volt fontos számára, hogy értéket teremtsen és őrizzen, hogy tanítson és neveljen.

Valter Menyhértné pedagógus, népművelő, a kartali Művelődési Ház igazgatója, 21 éven keresztül volt a többszörös Aranypáva Nagydíjas Kartali Asszonykórus vezetője, a Galga mente és Kartal hagyományait hitelesen, példaértékűen bemutató, éltető továbbadója. Kartal Nagyközség Díszpolgára, Csokonai Vitéz Mihály – alkotói díjas. Tanító és szervező munkássága példaértékű az utókor számára.

 

ÉLETMŰ KATEGÓRIA

Nagy Ernő Ákos nyugalmazott énektanár és karvezető, Pécs zenei életének nagyhatású személyisége. Először Komlón, majd a pécsi Nagy Lajos Gimnáziumban honosította meg a hagyományteremtő Osztályéneklési versenyeket. A Széchenyi István Gimnázium, majd a Ciszterci Nagy Lajos Gimnázium kórusaival kiemelkedő minősítéseket szereztek. 1978-ban Dr. Szabó Szabolccsal együtt megalapították a Komlói Pedagógus Kórust. A Mecsek Kórust 1987-től 2001-ig vezette nagy sikerrel, számos kiemelkedő díjat nyerve bel- és külföldön. 1999-ben felélesztette a Szeráfi Kórust, melyet azóta is irányít. A KÓTA Ifjúsági és Zenepedagógiai Bizottságának tagja, életműve példa lehet valamennyiünk számára.

Ördög László nyugalmazott énektanár, kórusvezető, vezető szakfelügyelő, ének-zene tankönyvek szerzője. Évtizedekig az ő nevéhez fűződtek a budapesti iskolák kórusainak zeneakadémiai gálahangversenyei, az Éneklő Ifjúság mozgalom emlékezetes összkarokkal záruló hatalmas ünnepségei. A Kodály-módszer nemzetközi terjesztésében az ő munkájának eredménye a spanyol nyelvű területek kiépülése: évtizedekig tanított Spanyolországban és Dél-Amerikában nagy sikerrel, a magyar zeneoktatási rendszerről szóló spanyol nyelvű összefoglaló módszertankönyvet szintén ő adta ki. Nagy hatású, karizmatikus tanáregyéniség, aki megszámlálhatatlan hívet szerzett a zene ügyének.

Vajna Katalin kóruskarnagy, zenepedagógus, köznevelési szakértő, címzetes megyei vezető főtanácsos, aki több, mint negyven éve dolgozik zenei területen. A szolnoki Ádám Jenő Zeneiskola alapítója, vezeti a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Karnagyok Kamarakórusát, életre hívta az Ádám Jenő Országos Dalversenyt, megalapította a felnőtt kórusok megyei találkozóját. Élete során kiemelkedően sokat tett a magyar művészeti nevelésért.

Vinczeffy Adrienne a Szombathelyi Tanárképző Főiskola nyugalmazott tanszékvezetője, az ökumenikus szellemiségű Egyházzene Szak alapítója. A Hang-Műhely elnevezésű tudományos-művészeti műhely vezetője volt, ahol értékes egyházzenei kutatásokat végeztek és publikáltak. Karnagyként a Berzsenyi Dániel Vegyeskarral régi korok egyházzenéjét és kortárs műveket vitt pódiumra, és rögzített számos CD felvételen. 32 ősbemutató fűződik a nevéhez. 2017-ben megalapította a Pannon Voices Vegyeskart. Kórusaival több kontinensen is vendégszerepeltek, számos kórusverseny díjazottjai voltak.

Szép Gyula a Kolozsvári Magyar Opera igazgatója, népzenész, táncház zenész, a Kallós Zoltán Alapítvány volt elnöke, az erdélyi kulturális élet, népzenei és néptánc mozgalom, táborok meghatározó szervezője, vezetője. A ‘Hajnal akar lenni’ Kárpát-medencei Népdaléneklési Verseny döntőjének és a KÓTA Aranypáva Népzenei Minősítőjének állandó zsűritagja. Az erdélyi zenei életben kifejtett, generációkat pályára állító, kiemelkedő munkásságát KÓTA Életmű-díjjal ismerjük el.

Dr. Alföldy-Boruss István karvezető, néprajzkutató, televíziós, rádiós szerkesztő, zenei rendező, a Magyar Rádió Népzenei Osztályának egykori vezetője, a Bartók rádió volt főszerkesztője, majd a Magyar Rádió Zenei Együtteseinek vezetője. Több, mint négy évtizede a KÓTA Népzenei Bizottságának tagja, a KÓTA Aranypáva Nagydíjas Gála állandó zsűritagja, a Vass Lajos Népzenei Szövetség szakmai vezetője. Hatalmas szakmai tudásával, a televízióban, rádióban létrehozott meghatározó népzenei sorozatokkal a magyarországi zenei élet és a népzene területén kiemelkedőt alkotott.

 

KÓRUSÉNEKES, KÓRUSTITKÁR KATEGÓRIA

Elekes Péter Pál kórusénekes a Vox Mirabilis Kórus egyik legmeghatározóbb, legstabilabb tagja. Közel 50 éves énekkari múlttal rendelkezik, ez óriási tapasztalatot jelent. Sokéves pontos munkája és támogatása segítség minden kórustagnak, konstruktív hozzászólásaival mindig javítja a kórus szakmai munkáját, kottaszerkesztési tevékenysége pótolhatatlan.

Sassné dr. Berényi Eszter a Budapesti Vándor Kórushoz 2003-ban csatlakozott énekesként. Jelenleg a kórus alt szólambetanítója, valamint a Vándor Sándor és Révész László Emléke Alapítvány kuratóriumának elnöke. Az évente megrendezendő Budapesti Vándor Műhely, valamint a Vándor - Révész Fesztivál és Kórusverseny szervezője. Szakmai tudását, rátermettségét, emberi hozzáállását a Kodály Zoltán VIII. Magyar Kórusverseny szervezésében nyújtott segítségével is bizonyította. Kórusa igy nyilatkozik róla: a Budapesti Vándor Kórus nem lenne ott, ahol most tart Sassné dr. Berényi Eszter önfeláldozó munkája nélkül. Kívánjuk, hogy hozzáállásával, szorgalmával még sok évig segítse a Budapesti Vándor Kórus mindennapjait, s ezen keresztül az egész magyar kóruséletet.

Somogyi László az idén 100 éves Várpalotai Bányász Kórus elnöke. Idejét és energiáját, személyes ismerettségeit a kórus szolgálatába állítja, 15 éve elnök, de 40 éve énekel a tenor szólamban. Saját szólamtudását otthoni, hangszer melletti gyakorlással tökéletesíti. Elnökként gondos gazdaként intézi a kórus ügyeit, pályázatokat keres, beszámolókat készít. Megszervezi a koncertek feltételeit, az utazásokat. Munkáját a teljes énekkari tagság megelégedésére végzi, melyet igen nagyra értékelünk.

Kelemen László az UMIZ (Ungarisches Medien- und Informationszentrum) intézményvezetője és az Alsóőri Magyar Média és Információs Központ vezetője. Az alsóőri magyarság életének kutatásában, programfejlesztésében, közösségépítésében, a hagyományt éltető csoportok segítésében évtizedeken keresztül meghatározó munkát végzett.

Ledényi Zsuzsanna a Magyarországi Német Ének-, Zene- és Tánckarok Országos Tanácsának, a Landesratnak irodavezetője 2007-től, 13 éven át. Munkakörét is meghaladó odafigyeléssel sikeresen dolgozott a magyarországi sváb kultúra, a táncegyüttesek, zenekarok, kórusok fejlődéséért, működéséért. Szeretetteljes, odaadó munkájával sok rendezvényt segített sikerre.

 

MECÉNÁS KATEGÓRIA

Ito Naomi zenetudós, zenetanár, fordító, a kecskeméti Kardos Kórus, majd a szegedi Bartók Béla Kórus oszlopos tagja. A Kecskeméti Kodály Intézetben töltött tanulmányévek után visszatért Japánba, ahol Kodály Zoltán elvei alapján tanított és műhely foglalkozásokat tartott. 2004-től Magyarországon él, számos magyar zenetanár vendégtanítási munkáját szervezte Japánban; karvezetők, zeneszerzők kurzusain tolmácsolt, koordinálta a továbbképzéseket. Publikációit a Kodály-módszer elkötelezettjeként adta közre, ezzel is elősegítve a világhírű magyar zeneoktatás népszerűsítését.

Dr. Kutnyánszky Csaba DLA a Zeneakadémia habilitált egyetemi tanára, tanszékvezetője, oktatási rektorhelyettes, karnagy. Énekesként az UniCumLaude Énekegyüttessel több mint 500 koncertet adott, kórusaival számos bel- és külföldi eseményen vettek részt nagy sikerrel. A KÓTA elnökségi tagja, személye a Zeneakadémia és a KÓTA közötti kapcsolatok kulcsa. Az elmúlt években mindig számíthattunk rá koncertek és konferenciák szervezésében, melyek a Zeneakadémián kaphattak helyet. Felbecsülhetetlen számunkra a szakmai profizmusa, segítőkészsége, ügyszeretete.

Száz Krisztina karvezető, kulturális szervező, a szegedi zenei élet egyik motorja. A Szeged Városi Kórusegyesület vezetőségi tagja. A Szegedi Egyetemi Énekkar társkarnagya 24 éve, énekesként pedig tagja a Vaszy Viktor Kórusnak, valamint a Partiscum Kórusnak. Évtizedek óta munkálkodik Szegeden az Éneklő Ifjúság minősítő hangversenyek, valamint a Szakmai Napok házigazdájaként. Készséges, konstruktív gondolkodású személyisége pótolhatatlan, a KÓTA nagyra értékeli a közös szervezésű rendezvényeken nyújtott munkáját.

Herczeg Zsolt több, mint egy évtizede polgármesterként támogatja Mezőtúr kulturális életét, hagyományőrző programjait. A gyermekek és az ifjúság népzenei nevelését, a városi népzenei találkozókat és a regionális, országos KÓTA Aranypáva Népzenei Minősítőket gondos házigazdaként elkötelezetten segíti, következetesen támogatja. Munkássága elismeréséül Mecénás kategóriában díjazzuk.

Tapodi Katalin a dabasi Kossuth Művelődési Központ igazgatója. A Pest megyei Népművelők Egyesületének elnöke. Dabas és az ország központi régiója kulturális életének, közművelődésének meghatározó szakembere. A KÓTA Aranypáva Népzenei Minősítők szervezője, zsűritagja. Népzenei csoportok fenntartója, akik magas színvonalon ápolják a hagyományokat. A KÓTA továbbképzések előadója, valamint a Csutorás Nemzetközi Népzenei és Néptánc Tábor támogatója. Szakmai munkásságáért Mecénás kategóriában díjazzuk.

 

NEMZETISÉGI KATEGÓRIA

A Budakeszi Hagyományőrző Asszonykórus 1993-ban alakult 11 taggal, a német nemzetiségi kultúra és a helyi hagyományok ápolását tűzve ki célul. Kórusvezetőjük 2012-ban bekövetkezett haláláig Nagyné Starcz Teréz volt, utána Krizsán Edit vette át a kórus irányítását. A jelenlegi létszámuk már 30 fő felett van. Német, sváb népdalokat és templomi énekeket is énekelnek. Rendszeres fellépői a budakeszi és környékbeli ünnepségeknek, a nagyobb katolikus ünnepeken pedig a város templomaiban - nagypénteken a Kálvárián - énekelnek. A minősítőkön rendre arany fokozatot érnek el. A Budakeszi Önkormányzat tevékenységüket a „Budakesziért” emlékplakettel díjazta.

Urbanics Vilmos tanár, harmonika kísérő, együttesvezető. A szlovák nemzetiségű Komárom-Esztergom megyei Vértesszőlősön tanít, és vezeti a szlovák nemzetiségi Zimozeleny Asszonykórust több évtizede. Helyi szlovák népdalgyűjtése van, aminek tervezik a megjelentetését. A hagyományápoló énekegyüttesével az elmúlt években ARANY minősítést kaptak. 2012-ben három környékbeli szlovák dalkör (a Bánhidai Szlovák Dalkör, a Tardosi Gerecse Népdalkör és a Vértesszőlősi Zimozeleny Asszonykórus) közös együttessé alakításával megszervezte - és azóta is vezeti - a Vértes-Gerecse Dalkört. Emblematikus alakja a megye szlovák nemzetiségi kóruskultúrájának.

Kreisz László a Magyarországi Német Ének-, Zene- és Tánckarok Országos Tanácsa (Landesrat) elnöke, Taksony nagyközség polgármestere. A magyarországi német népzenét professzionális szinten művelő zenész, együttesvezető. A német nemzetiségi hagyományok őrzésében, átadásában, minősítő rendszerében kifejtett meghatározó szervező, irányító szerepéért KÓTA-díjjal jutalmazzuk.

 

NÉPZENEI EGYÜTTES KATEGÓRIA

A Veresegyházi Népdalkör és Férfikórus többszörös KÓTA Aranypáva Nagydíjas együttes, akik az énekes népi hagyományok ápolásával, színpadra állításával, bemutatásával foglalkoznak. Állandó résztvevői a helyi rendezvényeknek, városi programoknak, valamint a népzenei találkozóknak, minősítő hangversenyeknek. A népdalkör állandó szereplője volt a Magyar Rádió Népdalkörök Pódiuma című műsorának. Az együttes szakmai munkáját 2007- től Kovács László népzenész, hangszerkészítő, a Népművészet Ifjú Mestere irányítja. Veresegyház város önkormányzata 2011-ben „Vankó István Kisközösség Létrehozásáért” díjjal jutalmazta munkájukat.

A Nagylóki Népdalkör és Csobolyó Citerazenekar a néhai Nagy László KÓTA-díjas együttesvezető és lánya, Nagy Imola vezetésével működő többszörös KÓTA Aranypáva Nagydíjas, Vass Lajos Nagydíjas együttes, akik a népzenét lendületesen, hitelesen tolmácsolják. Kimagasló eredményeikért Népzenei együttes kategóriában KÓTA díjban részesülnek.

 

NÉPZENEI KATEGÓRIA

Sulczné Dr. Bükki Éva és Sulcz Ferenc a kecskeméti Mátyás Király Citerazenekar és egy több csoportot átfogó, működtető népzenei műhely alapítói, példaértékű vezetői. A Csutorás Táborok állandó, meghatározó oktatói, szervezői. Több Aranypáva-díjas együttes és szólista tanárai. A magyar népzene hiteles tolmácsolásának képviselői idehaza és külföldön.

Fábri-Ivánovics Tünde és Fábri Géza a Vajdaságból származó házaspár, a szegedi Dugonics András Piarista Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium művészeti iskolájának alapítói, vezetői. Tünde népdalénekes, népi ének tanár, Géza kobzos és pengetős tanár, mindketten számos népdalénekest illetve kobzos zenészt indítottak el a pályán. A KÓTA példaértékű munkásságukért díjazza őket.

 

ZENEKARI KATEGÓRIA

Az Aprája Dudazenekart Bese Botond elhivatott dudakészítő és tanár tehetséges tanítványaiból alapította a gödi Kalász Katolikus Iskola keretein belül. Többszörös Aranypáva-díjas gyermek és ifjúsági dudazenekar, akik hitelesen, stílushűen és zenei precizitással, virtuozitással bizonyítják mindenki számára, hogy több jó dudás is megfér egy csárdában.

ATEMPO.sk