Megjelent lemezen Bartók összes kórusműve

Megjelent lemezen Bartók összes kórusműve

Megjelent lemezen Bartók Béla összes - gyermek-, női, férfi és vegyeskarra írt - kórusműve Dobszay László vezényletével a BMC Records gondozásában.

"Bartók kórusművei alighanem életművének legkevésbé ismert rétegét alkotják. Ennek oka leginkább az lehet, hogy ezek a darabok igen erősen kötődnek a nyelvhez (magyar, román, szlovák népi szövegekhez), jószerivel fordíthatatlanok, fordításban alig énekelhetők" - írja a lemezmellékletben Wilheim András zenetudós.

Wilheim András úgy véli, hogy ezek a kompozíciók mégis fontos vonulatot képeznek Bartók munkásságában, művészi értéküket tekintve pedig egyáltalán nem maradnak el a reprezentatívnak tekintett művek mögött.

"Kronológiai sorba rendezve szembeötlik, hogy egy-egy csomópont köré csoportosulva ugyan, de a kórusmű, mint műfaj évtizedeken át elkísérte Bartókot - annak ellenére így van ez, hogy tudjuk: erre az apparátusra többnyire felkérésre írt, magától nem választotta ezt a számára talán valamiképpen mégis idegen előadóegyüttest" - fogalmaz.

Dobszay László szerint Bartók kórusai "szép zenék". "Szépek úgy, mint Bach vagy Mozart zenéje. Mert szép maga a legkisebb részletben is megmutatható hallott-érzett konstrukció. Bartók zenéje érzékeny, finom szövetű zene, és nem valami vad 'barbaro'. Tudniillik magukban a hangokban van (akár egy 'barbaro' hangjaiban is) ez a finom szövetű, érzékeny füllel kihallgatott szépség" - írja a karmester a lemezmellékletben.

A néhány nappal ezelőtt dupla CD-n megjelent felvételek 2008-ban készültek a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem és az Eötvös Loránd Tudományegyetem válogatott kórusa, valamint - a vegyeskarra és zongorára írt Négy tót népdal esetében - Kocsis Zoltán közreműködésével.

A dupla CD első lemezén található, gyermek- és nőikarra írt 27 kórusmű korábban többek között a Dobszay László vezényelte Schola Hungarica előadásában (1990, Hungaroton), valamint a Bartók Új Sorozat 23. lemezeként a Cantemus Gyermekkar és a Pro Musica Leánykar előadásában, Szabó Dénes vezényletével jelent már meg.

Tracklista

CD 1

27 két- és háromszólamú kórusmű gyermek- és nőikarra (1935-36)

1. füzet
01. Tavasz
02. Ne hagyj itt!
03. Jószág-igéző

2. füzet
04. Levél az otthoniakhoz
05. Játék
06. Leánynéző
07. Héjja, héjja, karahéjja

3. füzet
08. Ne menj el!
09. Van egy gyűrűm, karika
10. Senkim a világon
11. Cipósütés

4. füzet
12. Huszárnóta
13. Resteknek nótája
14. Bolyongás
15. Leánycsúfoló

5. füzet
16. Legénycsúfoló
17. Mihálynapi köszöntő
18. Leánykérő

6. füzet
19. Keserves
20. Madárdal
21. Csujogató

7. füzet
22. Bánat
23. Ne láttalak volna!
24. Elment a madárka

8. füzet
25. Párnás táncdal
26. Kánon
27. Isten veled!

CD 2

Férfi- és vegyeskarok
01. Est – Férfikarra (1903)

Két román népdal – Női karra (1909)
02. Nu te supǎra, mireasǎ
03. Mǎi bǎdiţǎ prostule

Négy régi magyar népdal – Férfikarra (1926-os verzió)
04. Rég megmondtam, bús gerlice
05. Jaj Istenem, kire várok
06. Ángyomasszony kertje
07. Béreslegény, jól megrakd a szekeret

Tót népdalok (1917)
08. Andante assai - Ej, posluchajte malo
09. Allegretto - Keď ja smutny pôjdem
10. Allegro Risoluto - Kamarádi mojí
11. Andante Assai (parlando) - Ej, a keď mňa zabiju
12. Allegretto – Keď som siou na vojnu

Négy tót népdal - Vegyeskarra és zongorára (1917)
13. Andante - Zadala mamka
14. Andante - Na holi, na holi
15. Allegro - Rada pila, rada jedla
16. Allegro moderato - Gajdute, gajdence

Székely népdalok – Férfikarra (1932-33)
17. Assai lento - Hej, de sokszor megbántottál
18. Andante, parlando, rubato - Istenem, életem
19. Allegro - Vékony cérna, kemény mag
20. Vivace - Kilyénfalvi középtizbe
21. Tranquillo - Vékony cérna, kemény mag
22. Allegretto - Járjad pap a táncot

Elmúlt időkből – Férfikarra (1935)
23. Parlando - Nincs boldogtalanabb
24. Allegro scherzando - Egy, kettő, három, négy
25. Molto tranquillo - Nincs szerencsésebb

Négy magyar népdal – Vegyeskarra (1930)
26. A rab
27. A bújdosó
28. Az eladó lány
29. Dal

Négy régi magyar népdal (1910-es változat)
30. Rég megmondtam, bús gerlice
31. Jaj Istenem, kire várok
32. Ángyomasszony kertje
33. Béreslegény, jól megrakd a szekeret

Tót népdalok (1917, magyar szövegű változat)
34. Andante Assai - Hej, kedves jó pajtásim
35. Allegretto - Ha a háborúba kell indulnom
36. Allegro Risoluto - Gyerünk pajtás, gyerünk
37. Andante Assai, Parlando - Hej, hogyha majd elesem
38. Allegretto - Csatába indultam

Négy tót népdal (1917, magyar szövegű változat)
39. Andante - Lakodalmas
40. Andante - Szénagyűjtéskor énekelt dal
41. Allegro - Táncdal
42. Allegro moderato – Táncdal

Összidő: 114:25

ATEMPO.sk / MTI