Pályázati felhívás szlovákiai magyar közművelődési programok támogatására

Kórus

A magyarországi Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal pályázatot írt ki határon túli magyar közművelődési programok 2014. évi támogatására.

Pályázók köre:
Magánszemélyek, civil szervezetek, intézmények, kategóriánként más-más célcsoport.

A rendelkezésre álló keretösszeg: 40 000 000 Ft.
A pályázaton legalább 100 000 Ft és legfeljebb 400 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.
A projekt összes költségének 100%-a elszámolható, a pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező.
Támogatási időszak: a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2014. június 1. és 2015. május 31. közé eső időszak.
Egy pályázó több kategóriában is nyújthat be pályázatot, de egy pályázati kategóriában csak egy pályázat nyújtható be.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2014. május 31. 24:00 óra

Pályázati kategóriák:

„A" kategória: Dunatáji népek kutatása
A közép-európai régió születésének és Európába történő beilleszkedésének sokoldalú feltárása. A térség gazdasági, politikai, kulturális stb. folyamatainak kutatásával, publikációkkal, konferenciák szervezésével elősegíteni az itt élő nemzetek és nemzetiségek közeledését, szorosabb együttműködését.

„B"kategória: Egyházak művelődési örökségével kapcsolatos kulturális tevékenységek támogatása
Egyházi közoktatási intézmények tanórán kívüli, kiemelten közösségépítő jellegű tevékenységeinek támogatása (pl. ifjúsági rendezvények, táborok, hitéleti tartalmat megjelenítő kiállítások, a hitéleti tartalmat középpontba helyező filmklubok, tematikus konferenciák, színházi rendezvények, kulturális csereprogramok.)

„C"kategória: Köz- és felsőoktatásban működő kollégiumok tehetséggondozása és kollégiumi művelődés támogatása
A kollégiumok tehetséggondozó és értelmiség formáló szerepének támogatása, különös tekintettel az alábbiakra:

  • öntevékeny szakcsoportok kialakítása, működése,
  • helyi konferenciák megvalósítása,
  • kollégiumi közösségépítő és műveltségi jellegű rendezvények szervezése,
  • önnevelő közösségi megmozdulások,
  • kollégiumi hagyományok ápolása,
  • tehetséggondozást célzó rendszeres szakmai programok megszervezése,
  • lebonyolítása,
  • kapcsolatok kiépítése határon túli magyar kollégiumokkal, illetve az azokkal működő
  • cserekapcsolatok, közös szakmai, kulturális rendezvények támogatása.

„D" kategória: Települési identitás és népművészeti tevékenység támogatása
A helyi hagyományok feltárását, a magyar népművészet szellemi és tárgyi tradicionális értékeinek megőrzését és a hagyományokon alapuló művelődési igények kielégítését (különös tekintettel azokra, amelyek a fiatalok helyismeretét, lakhelyükhöz való kötődését erősítik) megvalósító kulturális közösségek támogatása.

„E" kategória: Zenei jellegű művelődési rendezvények támogatása

I .téma: Az amatőr kórusmozgalom tevékenységének támogatása
Amatőr kórusok közösségi tevékenységeinek fejlesztése, a kóruséneklés társadalmi presztízsének, közönségkapcsolatainak, támogatottságának megerősítése. A területi alapon szervezett hazai találkozók, versenyek megvalósításához szükséges források, tervezhetőségük és megrendezésük garanciáinak megteremtése.

II. téma: Amatőr kórusok kiemelkedő jelentőségű nemzetközi fesztiválokon, versenyeken való részvételének támogatása
Az amatőr kórusok kiemelkedő jelentőségű európai versenyeken való részvételének támogatásával a magyar kórusművészet értékeinek nemzetközi megismertetése.

Letölthető dokumentumok

További információk:
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, 1088 Budapest, Múzeum u. 17.
info@kih.gov.hu
Telefon: (06-1) 301-3200

ATEMPO.sk