Kodály Zoltán Daloskör – bemutatjuk a XVII. Kodály Napok résztvevőit

A galántai Kodály Zoltán Daloskör tavaly ünnepelte megalakulásának 60. évfordulóját. Az énekkar első lépéseit maga Kodály Zoltán egyengette, aki hozzájárult ahhoz, hogy a kórus az ő nevét viselje, és élete végéig figyelemmel kísérte a tevékenységét. 1962-től hat évig szünetelt az énekkar munkája. Működését a szlovákiai magyar kórusmozgalom országos fóruma, a Kodály Napok hatására újította fel ismét, 1969-ben. Az alapítókarnagy Ág Tibor 1979-ig, Chemez Zsuzsanna három évig vezette a kórust. 1982-től, immár 35 éve Józsa Mónika a daloskör karnagya.

A kórus az elmúlt időszakban számos hazai és külföldi hangversenyen képviselte eredményesen Galánta városát. Részt vett a Kodály Napok minden eddig megrendezett fesztiválján, több alkalommal érdemelte ki a legmagasabb minősítési fokozatot. Legutóbbi kiemelkedő eredménye a pozsonyi Népművelési Intézet által 2016-ban rendezett szlovák kórusverseny országos fordulójában Kassán elért legmagasabb minősítési fokozat, és különdíj. További díjak, kitüntetések: Galánta város polgármesterének díja – 2005, 2011; Kodály Zoltán-emlékdíj – 2006; A nagyszombati kerületi önkormányzat díja a régió kulturális életének fejlesztéséért – 2007; Csokonai Vitéz Mihály közösségi díj – 2008; a Szlovák Köztársaság Aranyplakettje – 2016.

A Kodály Zoltán Daloskör karnagya Józsa Mónika, aki a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Középeurópai Tanulmányok Karának ének-zene tanára, a Magyar Kodály Társaság tiszteletbeli tagja. A kórusmozgalomban kifejtett munkássága elismeréséül 2002-ben a Szlovák Köztársaság Ezüstplakettje kitüntetést, a felvidéki magyar zenei és énekkari kultúra megőrzése, továbbá a magyar ének-zenetanárok továbbképzésében végzett munkássága elismeréseként 2013-ban a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést kapta.

 

Józsa Mónika
A kórus karnagya Józsa Mónika.

ATEMPO.sk