Kórustalálkozóval ünnepelt a 45 éves koloni Zobor Hangja Vegyeskar

Zobor Hangja Vegyeskar

Július első hétvégéjén a falunapi rendezvények keretén belül ünnepelte a koloni Zobor Hangja Vegyeskar megalakulásának 45. évfordulóját.

A kórustalálkozóra meghívást kaptak a kórus régi barátai, méghozzá a zsérei Zoboralja Női Kar, a gímesi Ghymes Vegyeskar, a zselízi Franz Schubert Vegyeskar, a galántai Kodály Zoltán Daloskör, valamint Tokaj Város Vegyeskara.

A rendezvény szabadtéri szentmisével kezdődött, melyet Posztós Erik koloni születésű ferences rendi káplán celebrált. A hangversenyt Balkó Róbert, Kolon község polgármestere nyitotta meg ünnepi beszédével.

Elsőként Tóth Árpád kórusműve, Az ezeréves tölgy hangzott el a Zobor Hangja Vegyeskar előadásában, melyet a zeneszerző Koncsol László versére írt. Ezt követően a vendégkórusok léptek színpadra. A hangverseny keretében egyházi és világi jellegű, magyar és külföldi szerzők tollából született zeneművek hangzottak el a magas bórfák tövében. Majd végül ismét az ünnepelt, a Zobor Hangja Vegyeskar állt színpadra, melynek műsorát a kórus volt karnagyai (Dunajszky Géza, Simek Viktor, Varga Imre, Varga Hajnalka) és jelenlegi vezetője (Csáky Antal) által betanított és vezényelt zeneszámok alkották.

közös éneklés

A hangversenyt közös éneklés zárta, melynek keretén belül a közönség Szíjjártó Jenő: Esti hangulat Zsérén, illetve Bárdos Lajos Tábortűznél c. művét mintegy 120 énekes előadásában hallhatta. Végezetül az énekkarok a közönséggel együtt elénekelték a környéken gyűjtött ismert dallamokat, így elhangzottak a Sej, kizöldült a koloni bórerdő, A csitári hegyek alatt, a Gerencséri utca és az A jó lovas katonának c. népdalok.

A vacsorát követően, pihenésképpen improvizációs éneklésre került sor, melybe kórustagok és nem kórustagok egyaránt bekapcsolódhattak.

A Zobor Hangja Vegyeskar ezúton köszöni a vendégkórusoknak, előző karnagyainak, valamint a kedves Hallgatóságnak, hogy részvételükkel hozzájárultak az évforduló méltó megünnepléséhez.

Balkó Gabriella, ATEMPO.sk